Rozliczenie PIT 2018/2019 – uważaj, by nie popełnić...
pixabay.com
podatnik.info

Rozliczenie PIT 2018/2019 – uważaj, by nie popełnić tych błędów

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rozliczenie PIT za 2018 w 2019

Wybór błędnego formularza

Zeznanie PIT należy złożyć na aktualnym formularzu. Ponieważ formularze zmieniają się praktycznie każdego roku, łatwo o błąd. Żeby go uniknąć, warto złożyć rozliczenie PIT 2018/2019 online, korzystając z odpowiedniego programu, który aktualizowany jest na bieżąco. Wykaz obowiązujących formularzy znajduje się na stronach Ministerstwa Finansów. Oznaczane są one numerami indeksu – przed złożeniem PIT warto sprawdzić, czy jego indeks zgadza się ze wskazanym przez Ministerstwo.

Błędny PESEL lub NIP

Na samej górze formularza PIT znajduje się pole do wpisania identyfikatora podatkowego. Do 2011 roku wpisywano tam NIP, aktualnie większość osób wpisuje tam PESEL. NIP wpisują osoby prowadzące działalność gospodarczą. Innym błędem jest wpisywanie numeru NIP pracodawcy jako swój lub pomyłki wynikające z przestawienia cyfr w obu numerach.

Błędy przy wspólnym rozliczeniu małżonków

Małżonkowie rozliczający się wspólnie mogą dowolnie wybrać, które z nich zostanie wskazane jako podatnik, a które jako małżonek podatnika. Zgodnie z tym wyborem należy wypełniać kolejne części zeznania, zachowując wcześniejszą kolejność wpisywania małżonków. Należy też pamiętać, by w załącznikach, które wskazują odliczenia od podatku, również wpisać dane małżonka.

Brak prawa do wspólnego rozliczania lub rozliczania jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Aby skorzystać z ulg przysługującym małżonkom i samotnym rodzicom należy spełnić określone w przepisach warunki. Warto dokładnie je sprawdzić, ponieważ jak podaje Ministerstwo Finansów, wiele osób niesłusznie zakłada, że ma do nich prawa.

Błąd w adresie

Podatnicy muszą wskazywać w zeznaniu swój aktualny na moment składania zeznania adres. Błędem będzie więc podawanie adresu zameldowania, jeśli adres stałego pobytu jest inny, czy adresu, który zmienił się w trakcie roku podatkowego, lub który był aktualne w trakcie roku podatkowego, ale przed złożeniem PIT się zmienił.

Błędy przy przepisywaniu kwot i błędy w obliczeniach

Wiele błędów popełnianych przez podatników wynika z niestarannego przepisywania danych z otrzymanych informacji podatkowych. Wskazywane są niewłaściwe kwoty, co szybko wychwytują urzędy skarbowe po porównaniu informacji przesłanych przez pracodawcę.  Błędne kwoty przyczyniają się do nieprawidłowych obliczeń, choć czasami źle obliczony dochód wynika z czysto matematycznych pomyłek.

Nieprawidłowe zaokrąglanie kwot

W deklaracjach PIT niektóre kwoty zaokrąglane są do pełnych złotówek. Końcówki wynoszące 50 lub więcej groszy podnosi się do złotówek, natomiast niższe niż 50 groszy – pomija. W polach, które przewidują wpisanie groszy, kwot nie zaokrągla się, jednak tam, gdzie jest miejsce tylko na złotówki, należy podać zaokrągloną kwotę.

Pomyłki w kwestii zaliczek

Niektóre z formularzy wymagają wykazania zaliczek należnych za rok podatkowy, a inne – zaliczek wpłaconych. Czasami zdarza się, że nie wszystkie zaliczki zostają wpłacone w trakcie roku podatkowego, co sprawia, że ich kwota jest niższa niż kwota należnych zaliczek. Wykazanie tej samej kwoty w obu polach będzie w takiej sytuacji błędem. Błędem w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą jest również pominięcie zaliczek w poszczególnych miesiącach.Brak załączników lub informacji o załącznikach

Najczęściej stosowanymi załącznikami do deklaracji są formularze PIT/0 i PIT/D. Niezałączenie ich w sytuacji, kiedy jest to konieczne, wskazanie złej liczby załączników lub ominięcie pola z informacją o załącznikach to błędy, które powodują, że deklaracja musi być poprawiona.


Powyższą listę można by uzupełnić o tak banalne błędy, jak brak podpisu pod dokumentem, brak łącznika w podwójnych nazwiskach, czy niezaznaczenie celu deklaracji. Wielu z nich można jednak uniknąć, decydując się na rozliczenie PIT za 2018 przy pomocy specjalnego programu. Wykrywa on nieprawidłowe identyfikatory czy niewypełnione pola, a obliczeń dokonuje automatycznie. Zanim deklaracja zostanie wysłana, wszystkie dane są weryfikowane, a ewentualne błędy – podkreślane. Znacznie zmniejsza to ryzyko nieprzyjemnej wiadomości od Urzędu Skarbowego, wzywającego do poprawienia deklaracji.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Rozliczenie PIT 2018/2019 małych i średnich przedsiębiorców - co się zmienia?