Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Rozliczenie PIT 2018/2019 małych i średnich...
pixabay.com
Podatnik.Info

Rozliczenie PIT 2018/2019 małych i średnich przedsiębiorców - co się zmienia?

Praca małżonka jako koszt uzyskania przychodu czy jednorazowe odliczenie straty - to tylko niektóre z rozwiązań pakietu dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niesie on za sobą prawie 50 uproszczeń, które ułatwią rozliczenie PIT przedsiębiorcom. Zapoznaj się ze zmianami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 roku.

 

Rozliczenie PIT 2019 – jakie zmiany w prawie podatkowym?

Nowe uproszczenia dla przedsiębiorców mają zapewnić im realne oszczędności i ułatwienia w procesie rozliczania podatków, takie jak:

 • likwidacja obowiązków, które nie wpływają bezpośrednio na rozliczenia podatkowe PIT 2019 i można je ustalić na podstawie innych dokumentów posiadanych przez podatnika – są to m.in. obowiązki dotyczące:

  1. informacji o okresie zawieszenia wykonywania działalności i prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,

  2. prowadzenia imiennych kart przychodów pracowników, ewidencji zatrudnienia i wyposażenia,

  3. wyboru sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług;

 • wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka, współpracującego z partnerem – przedsiębiorcą,

 • zwolnienie z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczanych na odtworzenie zniszczonego majątku,

 • wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym zarobków osiąganych przez osoby fizyczne,

 • zwolnienie z podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych od zbycia udziałów lub akcji spółek, pod warunkiem, że przedsiębiorcy byli w  posiadaniu przez co najmniej 2 lata minimum 10% udziałów lub akcji w spółce,

 • ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (od nieruchomości czy leasingu) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną.

Poza powyższymi zmianami warto przyjrzeć się szczególnie możliwości jednorazowego odliczenia straty podatkowej.

 

Jednorazowe odliczenie straty a rozliczenie PIT za 2018

Dotychczasowe przepisy ustawy o PIT wskazywały na to, że podatnik może obniżyć dochód uzyskany ze źródła, z którego poniósł stratę w ciągu kolejnych pięciu lat podatkowych o kwotę straty. Odliczenie nie mogło przekroczyć połowy jej wysokości w żadnym roku. Oznaczało to, że uwzględnienie straty nie mogło nastąpić wcześniej niż po dwóch latach.

 

Rozliczenie PIT przez przedsiębiorców i uwzględnienie straty w 2019 roku, będzie odbywało się zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej. Może to być maksymalnie 5 milionów złotych (dopiero przekroczenie tej kwoty będzie powodowało rozliczenie na obecnych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50% w skali jednego roku).

 

Wprowadzenie tej zmiany ma wpłynąć korzystnie na płynność finansową przedsiębiorstwa w przypadku podjęcia ryzyka biznesowego czy poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych. Jednorazowe odliczenie straty ograniczy też formalności (dokumenty zostaną złożone tylko jeden raz).

 

Rozliczenie PIT 2019 przedsiębiorcy przez program PIT PRO

Rozliczenie PIT przez przedsiębiorców może być jeszcze prostsze dzięki programowi do PIT online, który sprawdzi błędy rachunkowe i źle przeniesione dane do formularza. Warto dodać, że system poprowadzi Cię w poszczególnych etapach składania PIT. Po złożeniu zeznania do urzędu skarbowego otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które jest gwarancją dostarczenia deklaracji na czas.

 

Loading Comments