Rozliczenie dochodów niani a program PIT 2013
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Rozliczenie dochodów niani a program PIT 2013

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Bezpłatny program do PIT-ów pomoże wypełnić PIT-36

Umowa uaktywniająca jest zawierana pomiędzy nianią a rodzicem/rodzicami dziecka w formie pisemnej. Na jej podstawie niania sprawuje opiekę na dziećmi od ukończenia przez nie 20 tygodnia życia. Ponadto tego rodzaju porozumienie jest umową o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia.

Z dochodów uzyskanych w 2013 r. z tego tytułu niania jest zobowiązana rozliczyć się w zeznaniu PIT-36, które wykazuje się jako przychody z innych źródeł, ponieważ umowa uaktywniająca została zawarta pomiędzy dwoma stronami nieprowadzącymi działalności gospodarczej (niania i rodzic/rodzice). PIT-36 należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2014 r. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której niania w trakcie 2013 r. samodzielnie odprowadzała miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.

Szybko i łatwo wypełnić PIT-36 można np. za pomocą programu PIT pro 2013 od Podatnik.info. W prosty sposób rozlicz się już dziś darmowym programem PIT pro 2013. Dołącz do grona 4 000 000 zadowolonych Polaków i prześlij PIT do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online.

Dzięki temu zyskujesz:

  • Darmowy program za 0 zł
  • Wysyłkę PIT przez internet (e-deklaracje)
  • Gwarancję bezpieczeństwa za pomocą technologii SSL Certum
  • Szybki zwrot nadpłaty podatku
  • Wszystkie aktualne druki PIT 2013/2014 wraz załącznikami
  • Dostęp do PIT 365 dni w roku z dowolnego miejsca i urządzenia (Chmura PIT)


Pamiętaj! Korzystając z programu PIT pro 2013 otrzymujesz nieograniczony dostęp do swoich deklaracji z możliwością intuicyjnego i szybkiego rozliczenia w zaledwie 5 minut. W każdym momencie możesz wydrukować swój PIT lub wysłać online do urzędu skarbowego bez kolejek. Skorzystaj z doświadczenia ekspertów i rozlicz swój PIT programem PIT pro 2013.

Dodatkowo niania może korzystać z innych preferencji podatkowych, takich jak np. łączne opodatkowanie dochodów małżonków lub ulg (np. ulga na dzieci), jeżeli spełnia warunki pozwalające skorzystać z tego typu przywilejów.

Rozliczenie PIT-11 nie jest obowiązkiem rodzica

Rodzic dziecka nie jest płatnikiem podatku dochodowego, ponieważ umowa uaktywniająca jest zawierana pomiędzy dwoma stronami nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Oznacza to, że rodzic:

  • nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanego wynagrodzenia,
  • nie musi sporządzać i przekazywać niani lub urzędowi skarbowemu deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R).


Do wynagrodzenia niani stosuje się koszty uzyskania przychodu w wysokości 20 proc. uzyskanego przychodu. Należy pamiętać, że przy ich obliczaniu trzeba pomniejszyć przychód o potrącone przez rodzica lub opłacone przez nianię w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Natomiast jeżeli niania posiada dowody potwierdzające poniesienie wyższych kosztów w 2013 r. niż te wynikające z zastosowania normy procentowej, to może zastosować koszty uzyskania w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.
Z reguły przychody należy wykazać w zeznaniu PIT-36. Wyjątkiem jest wyżej wymieniona w tym artykule sytuacja, w której niania w 2013 r. samodzielnie wpłacała na rachunek bankowy właściwego dla jej miejsca zamieszkania urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy. Należało je wpłacać w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskała dochód, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego (termin upływa 30 kwietnia 2014 r.).

Ponadto gdy niania dokonała wpłaty zaliczki w trakcie trwania 2013 r., to jej obowiązkiem było wpłacanie kolejnych zaliczek od dochodów uzyskanych z tytułu opieki nad dzieckiem w następnych miesiącach, aż do końca ubiegłego roku.


Podatnik.info 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Niania ze swoich dochodów rozliczy się samodzielnie