Rozliczanie podatku – jakie są ulgi podatkowe? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika
Rozliczanie podatku – jakie są ulgi podatkowe?
Beata Michoń
pixabay.com
Podatnik.Info

Rozliczanie podatku – jakie są ulgi podatkowe?

Podziel się tym artykułem:   

Podatnicy rozliczający zeznania roczne mogą skorzystać z szeregu ulg podatkowych. Mowa o przewidzianych w prawie podatkowym odliczeniach, zniżkach lub zwolnieniach, które mogą spowodować obniżenie wysokości podatku lub samej podstawy opodatkowania. Sprawdź, jakie ulgi podatkowe Ci przysługują i w jaki sposób możesz z nich skorzystać.

 

Jakie ulgi podatkowe przy PIT-37?

Jeżeli rozliczasz się z urzędem skarbowym na podstawie formularza PIT-36, PIT-37 lub PIT-28, od podatku możesz odliczyć nawet kilka ulg podatkowych, m.in.:

  • prorodzinnej,
  • internetowej,
  • remontowej,
  • z tytułu darowizn,
  • składki ZUS na ubezpieczenie społeczne.

Pamiętaj, że wybrane ulgi podatkowe powinieneś wykazać nie tylko w deklaracji podatkowej, ale również przeznaczonym do tego załączniku PIT-O.

 

Jak rozliczyć ulgi podatkowe?

Podstawą do rozliczenia ulg są dowody wpłat. Trzeba przy tym pamiętać, aby na dokumentach znajdowały się podstawowe dane identyfikacyjne podatnika i odbiorcy, jak i tytuły wraz z kwotami poniesionych strat.

Wymienione powyżej ulgi podatkowe (wyłączając ulgę prorodzinną – na dziecko) stanowią odliczenie od dochodu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej lub od przychodu. Tym samym prowadzą one do zmniejszenia kwoty odprowadzanej do urzędu skarbowego. Aby rozliczyć ulgi podatkowe, należy wypełnić formularz PIT-O, a następnie dostarczyć go do właściwego urzędu razem z zeznaniem rocznym. Załącznik można wypełnić również składając deklarację przez internet.

 

Ulga na dziecko, czyli prorodzinna

Jedną z najpopularniejszych form wsparcia rodziców przez państwo jest możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej. Odliczenie dotyczy jedynie dzieci małoletnich, nad którymi w poprzednim roku podatkowym podatnik sprawował władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego lub na podstawie orzeczenia sądu sprawował funkcję rodziny zastępczej. W ściśle określonych przypadkach (związanych z uzyskiwaniem przez dziecko rocznych dochodów) ulga może przysługiwać również na dziecko do ukończenia przez nie 25. roku życia.

 

Ulga internetowa

Szczególną formą ulgi – z racji, że można skorzystać z niej jedynie dwa razy – jest ulga na internet. Odliczenie to dotyczy jedynie tych podatników, którzy korzystają z dostępu do sieci prywatnie. Jeśli internet jest kosztem podatkowym w działalności gospodarczej, taka ulga nie przysługuje.

Co istotne, z ulgi internetowej można skorzystać jedynie w ściśle określonych przypadkach. Podatnik może odliczyć koszty dostępu do sieci wyłącznie dwa razy – i to w dwóch następujących po sobie latach podatkowych. Łącznie każdego roku może odliczyć od podatku maksymalnie 760zł.

 

Ulga rehabilitacyjna

Jakie jeszcze ulgi podatkowe można wykorzystać przy rozliczaniu deklaracji rocznej? Pomocnym odliczeniem może okazać się ulga rehabilitacyjna, z której skorzystają zarówno osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie. Należy przy tym pamiętać, że odliczeniu podlegają jedynie koszty poniesione na cele rehabilitacyjne bądź przyczyniające się do ułatwienia wykonywania czynności życiowych. Co istotne, wymienione opłaty nie mogą być finansowane ze źródeł ZUS.

  

Program PIT Pro - rozlicz PIT za 2018 w kilka minut! 

Autor artykułu Beata Michoń

Podziel się tym artykułem: