Rozliczanie PIT 2019 przez przedsiębiorców – jakie załączniki są potrzebne? - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Rozliczanie PIT 2019 przez przedsiębiorców – jakie...
Justyna Nowak
http://sxc.hu/
Podatnik.Info

Rozliczanie PIT 2019 przez przedsiębiorców – jakie załączniki są potrzebne?

Podziel się tym artykułem:   

Roczne rozliczenie PIT przedsiębiorcy wiąże się nie tylko z wypełnieniem i złożeniem właściwego formularza. Musisz pamiętać również o tym, że w niektórych przypadkach do zeznania podatkowego należy dołączyć odpowiedni załącznik. 

Jest to istotne, ponieważ jego brak spowoduje konieczność złożenia korekty zeznania podatkowego. Sprawdź, o jakich załącznikach powinieneś pamiętać.

 

PIT przedsiębiorcy – formy rozliczenia

Jako przedsiębiorca możesz rozliczyć się przy pomocy następujących zeznań podatkowych:

  • PIT-36, jeśli uzyskujesz przychody opodatkowane na zasadach ogólnych,
  • PIT-36L, jeśli uzyskujesz przychody opodatkowane podatkiem liniowym,
  • PIT-28, jeśli rozliczasz się, stosując ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-16A, jeśli rozliczasz się w formie karty podatkowej.

Warto dodać, że w zależności od rodzaju deklaracji i formy opodatkowania dobierasz do niej odpowiednie załączniki takie jak: PIT/B, PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT/Z.

Przedsiębiorcy mogą też korzystać z ulg i odliczeń. Pamiętaj jednak, że jeśli stosujesz podatek liniowy, kartę podatkową lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to nie możesz korzystać ze wszystkich ulg podatkowych, np. ulgi rehabilitacyjnej, ulgi na dziecko czy ulgi za internet.

 

PIT przedsiębiorcy – załącznik PIT/B

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i rozliczasz się przy pomocy PIT-36 z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych lub PIT-36L, korzystając z podatku liniowego, musisz pamiętać o załączniku PIT/B. Zawrzesz w nim informacje o wysokości dochodu lub straty z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Załącznik ten powinieneś uzupełnić na podstawie danych z Księgi Przychodów i Rozchodów przedsiębiorstwa.

W PIT/B wpiszesz informacje dotyczące:

  • spółki cywilnej lub osobowej, w której jesteś wspólnikiem,
  • działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie,
  • wartości przychodów i kosztów z tytułu działalności.
 

Przedsiębiorcy mogą też korzystać z ulg i odliczeń. Musisz jednak pamiętać, że jeśli stosujesz podatek liniowy lub kartę podatkową to nie skorzystasz z niektórych ulg, takich jak ulga rehabilitacyjna, ulga na dziecko czy ulga za internet. Z kolei, jeśli rozliczasz się za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie skorzystasz z ulgi z tytułu wychowywania dzieci i ulgi na nowe technologie.

 

Załącznik PIT/Z  do kredytu podatkowego

PIT/Z to załącznik obowiązujący przedsiębiorców korzystających z tzw. kredytu podatkowego. Należy dodać, że załącznik ten składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36 i PIT-36L. Dołącza się go w roku podatkowym, w którym nie opłaca się zaliczek na podatek dochodowy oraz w latach kolejnych, w których spłacasz ratę kredytu.

 

PIT/D do ulg budowlanych

PIT/D to załącznik składany do takich deklaracji, jak PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Znajdują się w nim informacje dotyczących ulg budowalnych, które zostały wycofane z katalogu ulg podatkowych, ale mimo to, niektórzy podatnicy nadal są do nich uprawnieni. Warto dodać, że osoby pozostające w związku małżeńskim zawsze wypełniają jeden formularz PIT/D, niezależnie od tego, czy rozliczają się razem, czy osobno.

 

PIT przedsiębiorcy rozliczającego dochody niepełnoletniego dziecka

Niektóre z dochodów niepełnoletniego dziecka podlegają opodatkowaniu wraz z dochodami rodziców – dotyczy to też przedsiębiorców. Można je rozliczyć, składając PIT-36, PIT-36L i PIT-37. W tym celu należy dołączyć załącznik PIT/M. Dotyczy to pieniędzy uzyskanych z:

  • najmu lub dzierżawy,
  • praw majątkowych,
  • rent krajowych i zagranicznych.

Dochody pieniężne uzyskiwane z pracy i niektórych stypendiów nie są brane pod uwagę we wspólnym rozliczeniu.

 

Załącznik PIT/O

Rozliecznie PIT przedsiębiorcy może zawierać ulgi i odliczenia pomniejszające podstawę opodatkowania, jak i naliczony podatek. Załącznik PIT/0 może być dodawany do deklaracji PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28. W przypadku wspólnego rozliczenia, odliczeń dokonuje się na jednym załączniku PIT/O, w oddzielnych rubrykach. Możliwość skorzystania z ulg nie dotyczy przedsiębiorców rozliczających się liniowo poprzez PIT-36.

  

Autor artykułu: Justyna Nowak

Podziel się tym artykułem: