Gorące tematy
Czy maksymalna stawka podatku VAT zostanie ponownie przywrócona z 23%na 22%?
Wyniki sondażu: sondaż 109 głosów
6%

Tak w 2014 r., bo tak obiecał Minister Finansów Jacek Rostowski

6 głosów
77%

Nie, bo Jacek Rostowski kłamał i dziura budżetowa jest zbyt duża

84 głosów
17%

Nie mam zdania, bo fiskus i tak zabierze te pieniądze w formie innego podatku

19 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Rozliczanie napiwków w lokalach gastronomicznych
Redakcja
http://sxc.hu/

Rozliczanie napiwków w lokalach gastronomicznych

Podziel się tym artykułem:   

Jednym z najczęstszych problemów osób prowadzących działalność gastronomiczną jest to, w jaki sposób rozliczać napiwki, które pracownicy otrzymują od klientów. Warto pamiętać, że napiwek to również przychód, a nierozliczanie go jest niezgodne z prawem.

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinno rozliczać się napiwki. W kawiarniach i restauracjach spotyka się różne podejścia, najczęstsze są dwa – każdy napiwek to przychód konkretnego pracownika, który go otrzymał, albo wszystkie napiwki są dzielone po równo między pracowników lokalu. Oba sposoby są zgodne z prawem, ale to, jaka metoda jest stosowana w danym miejscu, powinno być zawarte jeśli nie w umowie, to w regulaminie wynagrodzenia.

Kluczową kwestią w rozliczaniu napiwków jest wybór metody – czy napiwki są najpierw przekazywane pracodawcy (czy to oddawane przez pracownika, który je otrzymał, czy wpłacane przez klienta np. przy transakcji kartą płatniczą), czy trafiają bezpośrednio do kieszeni pracownika.

W tym pierwszym przypadku, niezależnie od tego, czy pracodawca będzie dzielił napiwki między wszystkich pracowników, czy odda je konkretnemu pracownikowi, np. przy wypłacie, napiwki będą traktowane jako przychód ze stosunku pracy.

Jeśli natomiast pracownik nie rozlicza się z pracodawcą z otrzymywanych pieniędzy i od razu zatrzymuje je dla siebie, wówczas, rozliczając się z fiskusem, musi je potraktować jako przychód z innych źródeł.  

Sytuacja, kiedy napiwki są rozliczane przez pracodawcę sprawia, że muszą być wykazane w informacji PIT-11, są podstawą naliczania składek do ZUS i ogólnie rzecz biorąc, traktowane na równi ze zwyczajnym wynagrodzeniem. Jeśli natomiast pracownik otrzymuje napiwki bezpośrednio od klienta, sam musi rozliczyć się z urzędem, czyli wykazać je jako dodatkowy dochód. Unika wtedy jednak obciążenia tego dochodu składkami ZUS.

Dodatkowe wątpliwości budzi sytuacja, kiedy klient płaci kartą płatniczą i wtedy decyduje się na dopłacenie dodatkowej kwoty napiwku. Wówczas kwota napiwku musi zostać włączona w cenę usługi i od tej kwoty również musi zostać odprowadzony podatek VAT. Jest to sytuacja analogiczna do tej , kiedy restauracje do podstawowej ceny, dołączają obowiązkowy napiwek, który staje się wtedy ceną usługi. 

 

Podatnik.info

Podziel się tym artykułem: