Gorące tematy
Czy 500 zł na dziecko to dobry pomysł?
sondaż 313 głosów
18%

Tak, gdyż przyczyni się do większej ilości urodzeń dzieci

57 głosów
21%

Nie, gdyż pieniądze trafią do niewłaściwych rodzin

65 głosów
61%

Nie jest to wystarczająca zachęta dla rodziców do posiadania dzieci

191 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika
Rozliczamy darowizny świąteczne przedsiębiorcy
Katarzyna Miazek
http://sxc.hu/
Tax Care

Rozliczamy darowizny świąteczne przedsiębiorcy

Podziel się tym artykułem:   

Święta Bożego Narodzenia co roku skłaniają wielu przedsiębiorców do przekazania potrzebującym darowizn. Te na konkretne fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe czy dotyczące oddania krwi obniżą dochód w zeznaniu rocznym, które będziemy składać w kwietniu 2016 r. 

Natomiast część podarowanych artykułów rozlicza się na bieżąco w kosztach podatkowych – niektóre „in plus”.
 

Darowizny odliczane od dochodu (przychodu pomniejszonego o koszty jego uzyskania) w rocznej deklaracji podatkowej to darowizny przekazane organizacjom realizującym cele pożytku publicznego, środki przekazane na cele kultu religijnego oraz litry oddanej krwi pomnożone przez odpowiednią wartość pieniężną. Opcję odliczenia dostępna jest po pierwsze wyłącznie dla darczyńców na skali podatkowej lub ryczałcie, po drugie obowiązuje limit odliczenia w wysokości 6% uzyskanego dochodu (przychodu), po trzecie darowizna nie mogła stanowić kosztu uzyskania przychodu.
 

Które tegoroczne darowizny odliczymy od dochodu w kwietniu 2016 r.? Może to być np. zakupiony sprzęt sportowy dla dzieci z lokalnego klubu sportowego, zakupione artykuły szkolne dla szkoły publicznej, zabawki dla dzieci z domu dziecka czy nowe posłania i budy dla fundacji prowadzącej schronisko dla zwierząt. Bowiem cele pożytku publicznego to inaczej cele społeczne, takie jak np. działalność charytatywna, ale i wspomaganie oświaty i wychowania, kultury, wspieranie i upowszechnianie sportu (art. 3 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).
 

Skutkiem zastosowania odliczenia jest oczywiście obniżenie podstawy opodatkowania wykazywanej w rocznym PIT-cie, a to oznacza, że mniej naszych pieniędzy trafi do skarbówki.
 

Podarowane słodycze można rozliczyć w kosztach
 

Ustawodawca zabrania przedsiębiorcy zaliczyć do kosztów firmowych darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju (art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT). W tym samym przepisie mówi jednak, że w kosztach tych można rozliczyć koszty wytworzenia lub cenę nabycia produktów spożywczych, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.
 

Zatem przekazując jedzenie – oczywiście, jeśli spełniamy ustawowe warunki – możemy zdecydować, czy jego wartość zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów, czy odliczymy ją od dochodu dopiero w zeznaniu rocznym w wysokości do 6% dochodu.
 

Chodzi o jedzenie wspomniane w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, zatem o przekazywane artykuły spożywcze z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.
 

Różnica między celowo zakupionymi a „oddanymi” towarami
 

Jeśli przedsiębiorca prowadzi np. działalność usługową, a w ramach darowizny przekazuje wychowankom domu dziecka zakupione specjalne w tym celu np. łyżwy, nie będzie mógł powiększyć o ich wartość bieżących kosztów firmowych, ale będzie mógł uwzględnić tę darowiznę w zeznaniu rocznym. Natomiast, kiedy łyżwy te podaruje dystrybutor sprzętu sportowego, nadal będzie je mógł rozliczyć w rocznym PIT-cie (tak samo jak wspomniany usługodawca), ale w momencie przekazania ich. musi skorygować „in plus” bieżące koszty swojej działalności.
 

Innymi słowy, kiedy podatnik robi zakupy na firmę z zamiarem wykorzystania zakupionych produktów na potrzeby prowadzonej działalności, a później decyduje się, że przekaże je w formie darowizny innemu podmiotowi, jest on obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o wartość tych zakupów – czyli wartość, o którą kiedyś (czyli przy nabyciu) je powiększył.
 

Katarzyna Miazek, Tax Care
Taxcare.pl 

Podziel się tym artykułem:   
comments powered by Disqus
Grupa SIS
NewConnect.infoNewConnect.info Podatnik.infoPodatnik.info Korporaty.plKorporaty.pl