Rozlicz wykup auta osobowego po leasingu
http://sxc.hu/

Rozlicz wykup auta osobowego po leasingu

W praktyce gospodarczej umowy leasingu operacyjnego samochodów osobowych, to niemalże codzienność. Takie rozwiązanie pozwala na użytkowanie samochodu osobowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, bez konieczności poniesienia wysokiego kosztu zakupu własnego pojazdu. Ponadto wspomniana umowa daje możliwość wykupu samochodu po zakończeniu okresu leasingu po cenie niższej niż wartość początkowa. Warto zatem rozważyć dwie alternatywne możliwości wykupu samochodu – na firmę i przez osobę prywatną.

Wykup leasingowanego pojazdu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.Wykup samochodu osobowego na firmę, użytkowanego do tej pory na podstawie leasingu operacyjnego pozwala na odliczenie podatku naliczonego w kwocie 60 % z faktury, stanowiącej dokument wykupu pojazdu, ale w kwocie nie przekraczającej 6 000 zł.

Wydatek poniesiony na wykup przedmiotu leasingu można zaliczyć do kosztów podatkowych

Ponadto nabycie samochodu osobowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej pozwala na zaliczenie poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodu, co wywiera istotny wpływ na wysokość podatku dochodowego. Zakwalifikowanie kosztu nabycia pojazdu może mieć postać jednorazowego odpisu amortyzującego, co w konsekwencji nie powoduje powstania obowiązku prowadzenia ewidencji jego przebiegu. Niestety, każda transakcja sprzedaży w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu przychodu z pozarolniczej działalności operacyjnej sprzedającego.

Wykup samochodu osobowego w celu prywatnego użytkowania

Z drugiej strony podatnik powinien być świadomym konsekwencji wynikających z wykupu uprzednio leasingowanego samochodu na cele prywatne. Przede wszystkim należy podkreślić, że ewidentną zaletę tego rozwiązania jest fakt, że po upływie 6 miesięcy od daty wykupu, ewentualna sprzedaż pojazdu nie powoduje powstania obowiązku zapłaty z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług.

Bez odliczenia VAT-u i bez kosztów

Niestety, przedsiębiorca powinien pamiętać, że wykup leasingowanego samochodu na cele prywatne nie pozwala na odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z faktury wykupu. Ponadto, prywatnie dokonywany wykup leasingowanego auta przez osobę fizyczną nie pozwala na zaliczenie poniesionych w związku z tym wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Konieczność ewidencjonowania przebiegu pojazdu

Jeśli wykupiony do celów prywatnych samochód przedsiębiorca chce jednak wykorzystywać w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga to ewidencji przebiegu pojazdu. Tylko wtedy określone na zasadach tzw. kilometrówki wydatki może zaliczyć do kosztów przychodów.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowy Tax Care
www.taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także