Rozlicz się wygodnie z fiskusem
http://sxc.hu/

Rozlicz się wygodnie z fiskusem

Rozliczenia z fiskusem można dokonać na kilka różnych sposobów, nawet bez wychodzenia z domu. 2 maja 2011 roku upływa termin rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za miniony rok 2010.

Oznacza to, że najpóźniej w tym dniu trzeba złożyć zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Prawidłowo wypełnione i osobiście podpisane zeznanie należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego. Można skorzystać również z innych sposobów realizacji tego obowiązku.

 

Zgodnie z treścią art. 12 § 5 Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. W roku bieżącym 30 kwietnia to sobota. Oznacza to, że termin złożenia zeznania za miniony rok 2010 upływa 2 maja (poniedziałek) 2011 r. 

 

Rozliczenia z fiskusem za ubiegły rok można dokonać na kilka różnych sposobów. Jednym z nich jest złożenie zeznania osobiście, w formie papierowej. Druk zeznania można pobrać w Internecie. Wypełniony i podpisany należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego.

 

Wśród innych sposobów złożenia PIT-u do US, można wymienić nadanie przesyłki zawierającej zeznanie (musi zostać nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub złożone w polskim urzędzie konsularnym przed upływem terminu, który narzucają przepisy). Osoby przebywające za granicą oprócz możliwości nadania przesyłki mogą również złożyć PIT w polskim urzędzie konsularnym do dnia 2 maja 2011 roku.

Kolejnym sposobem rozliczenia się z fiskusem jest złożenie zeznania podatkowego drogą elektroniczną za pomocą Internetu. Tak zwane E-zeznanie można wypełnić i złożyć na dwa sposoby: poprzez pobranie interaktywnego formularza albo ściągnięcie aplikacji desktopowej. Z tej formy rozliczenia mogą również skorzystać małżonkowie, przy czym kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest w tym wypadku wymagany.

 

Obecnie podpis e-zeznania opiera się na wybranych informacjach dotyczących podatnika, takich jak: imię, nazwisko, data urodzenia, NIP, PESEL oraz kwota przychodu wskazana w zeznaniu za rok poprzedni. W przypadku składania zeznania przez Internet nie powinno się czekać na ostatnią chwilę, gdyż istnieje wtedy ryzyko, że podatnik nie otrzyma na czas urzędowego poświadczenia odbioru zeznania. Zgodnie z przepisami, zostanie to uznane za naruszenie terminu złożenia zeznania podatkowego.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także