Rozlicz PIT za 2016 r. już dziś! Przeterminowana...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Rozlicz PIT za 2016 r. już dziś! Przeterminowana deklaracja to strata ulg

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Komu przysługuje wspólne rozliczenie?


Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Ustęp 2 wyżej wymienionego artykułu wprowadza wyjątek mówiący o tym, że małżonkowie po obopólnym wyrażeniu zgody w zeznaniu rocznym, mogą podlegać wspólnemu opodatkowaniu. Muszą jednak przez cały rok podatkowy pozostawać w związku małżeńskim oraz posiadać wspólność majątkową. Również samotni rodzice mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy opdof. Ale oni w przeciwieństwie do małżonków, statusu samotnego rodzica nie muszą posiadać przez cały okres roku podatkowego, tylko przez dowolną jego część.


Skala podatkowa w deklaracjach PIT-36 i PIT-37


Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy opdof , sposób opodatkowania opisany w ustępach 2 i 4 nie ma zastosowania w przypadku osób, które zeznanie roczne złożą po terminie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy opdof (do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym). Dzieje się tak dlatego, że złożenie wniosku o skorzystanie z preferencyjnego rozliczenia polega na zaznaczeniu odpowiedniego kwadratu w pierwszej części formularza PIT-36 lub PIT-37.Wybór formularza uzależniony jest od źródeł osiąganych przez nas dochodów.


Forma opodatkowania a źródła dochodów


Kolejną pułapką, jakiej należy się ustrzec, by nie stracić prawa do preferencyjnego rozliczenia się, jest wybór formy opodatkowania. Jak wynika bowiem z art. 6 ust. 8 ustawy opdof, jeżeli chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka zastosowanie mają przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy o podatku tonażowym, to automatycznie traci ona prawo do ulg podatkowych. Wyjątek stanowi opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego od najmu, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust. 9 opdof.


Warto zatem pamiętać o tych kilku podstawowych regułach ustalonych przez ustawodawcę, by później uniknąć przykrych rozczarowań związanych z utratą prawa do rozliczenia na preferencyjnych zasadach.


Rozlicz PIT w 5 minut!


W prosty sposób wspólnie z dzieckiem lub małżonkiem możesz rozliczyć się za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy PIT za 2016 rok poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika za pomocą 5 następujących danych:

  • imienia,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nie złożyłeś jeszcze PIT za 2016 rok? Masz coraz mniej czasu