Rozlicz PIT za 2016 r. już dziś! Przeterminowana...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Rozlicz PIT za 2016 r. już dziś! Przeterminowana deklaracja to strata ulg

Komu przysługuje wspólne rozliczenie?


Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu. Ustęp 2 wyżej wymienionego artykułu wprowadza wyjątek mówiący o tym, że małżonkowie po obopólnym wyrażeniu zgody w zeznaniu rocznym, mogą podlegać wspólnemu opodatkowaniu. Muszą jednak przez cały rok podatkowy pozostawać w związku małżeńskim oraz posiadać wspólność majątkową. Również samotni rodzice mogą skorzystać z preferencyjnego rozliczenia na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy opdof. Ale oni w przeciwieństwie do małżonków, statusu samotnego rodzica nie muszą posiadać przez cały okres roku podatkowego, tylko przez dowolną jego część.


Skala podatkowa w deklaracjach PIT-36 i PIT-37


Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 6 ust. 10 ustawy opdof , sposób opodatkowania opisany w ustępach 2 i 4 nie ma zastosowania w przypadku osób, które zeznanie roczne złożą po terminie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy opdof (do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym). Dzieje się tak dlatego, że złożenie wniosku o skorzystanie z preferencyjnego rozliczenia polega na zaznaczeniu odpowiedniego kwadratu w pierwszej części formularza PIT-36 lub PIT-37.Wybór formularza uzależniony jest od źródeł osiąganych przez nas dochodów.


Forma opodatkowania a źródła dochodów


Kolejną pułapką, jakiej należy się ustrzec, by nie stracić prawa do preferencyjnego rozliczenia się, jest wybór formy opodatkowania. Jak wynika bowiem z art. 6 ust. 8 ustawy opdof, jeżeli chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka zastosowanie mają przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub ustawy o podatku tonażowym, to automatycznie traci ona prawo do ulg podatkowych. Wyjątek stanowi opłacanie zryczałtowanego podatku dochodowego od najmu, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust. 9 opdof.


Warto zatem pamiętać o tych kilku podstawowych regułach ustalonych przez ustawodawcę, by później uniknąć przykrych rozczarowań związanych z utratą prawa do rozliczenia na preferencyjnych zasadach.


Rozlicz PIT w 5 minut!


W prosty sposób wspólnie z dzieckiem lub małżonkiem możesz rozliczyć się za pomocą całkowicie darmowego programu PIT pro 2016/2017 od Podatnik.info. Aplikacja dostarczy PIT za 2016 rok poprzez portal podatkowy bezpośrednio do urzędu skarbowego za pośrednictwem systemu e-Deklaracje obsługiwanego przez Ministerstwo Finansów.


Nie zwlekaj i już dziś dołącz do grona 8 113 486 zadowolonych Polaków i prześlij deklarację za 2016 rok do urzędu pobierając program PIT lub wypełniając PIT online. Urzędnicy zidentyfikują tożsamość podatnika za pomocą 5 następujących danych:

  • imienia,
  • nazwiska,
  • daty urodzenia,
  • nr PESEL lub NIP,
  • kwoty przychodu za 2015 rok (w przypadku osób wypełniających PIT po raz pierwszy, w tym polu należy wpisać 0 – słownie „zero”).Podatnik.info

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także