Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Rośnie wartość inwestycji zagranicznych
http://sxc.hu/

Rośnie wartość inwestycji zagranicznych

Wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych – BIZ – wzrosła w ciągu czterech pierwszych miesięcy 2011 r. o 23 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jak wynika z danych opublikowanych przez NBP oraz PAIiIZ, od stycznia do kwietnia 2011 r., wartość napływu zagranicznych inwestycji wyniosła 5,9 mld euro, co stanowi równowartość 81 proc. wartości BIZ za cały rok 2010. 

 

Przedsiębiorcy najchętniej inwestują w kapitał własny – 742 mln EUR, co jednocześnie oznacza, że podejmują nowe inicjatywy inwestycyjne. Na tak wysoki wynik (w kwietniu napływ wyniósł 1,5 mld euro – 1476 mln EUR) – składa się również reinwestowanie zysków – 670 mln EUR – oraz napływ kapitału w tranzycie – 64 mln EUR.  

 

Nadrzędnym celem Agencji jest pomoc polskim przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować na wybranych rynkach zagranicznych.
PAIiIZ według stanu na 10 czerwca 2011 r., prowadzi 154 projekty inwestycyjne. Ich łączna wartość to 5599,86 EUR. Za najbardziej popularny sektor uznaje się motoryzację – 25 projektów – oraz sektor maszynowy – 14 projektów.

 

Kraje, z których pochodzi najwięcej projektów to Stany Zjednoczone – 36, Wielka Brytania – 15, Korea Południowa – 14 i Chiny – 13 projektów. Szacuje się, że w wyniku takich działań może powstać 36 332 nowych miejsc pracy.
Do tej pory Agencja zdołała zamknąć 23 projekty inwestycyjne. W ich wyniku powstanie 6084 nowych miejsc pracy.

Loading Comments