Rośnie minimalne wynagrodzenie, przedsiębiorcy poniosą...
http://sxc.hu/

Rośnie minimalne wynagrodzenie, przedsiębiorcy poniosą większe koszty

Z 1500 do co najmniej 1600 zł ma wzrosnąć w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie. Taka podwyżka oznaczałaby, że przedsiębiorca, który płaci pracownikowi pensję minimalną, poniósłby w przyszłym roku dodatkowy koszt co najmniej 1449 zł – szacuje Tax Care.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

W przypadku zatrudnienia na tych warunkach pięciu pracowników, koszty wynagrodzenia wzrosłyby o ponad 7,2 tys. zł. Na tym nie koniec. Podwyżka wynagrodzenia minimalnego oznacza też wyższe składki ZUS dla początkujących przedsiębiorców.

Rząd proponuje żeby płaca minimalna wyniosła w przyszłym roku 1600 zł. Taka podwyżka wpłynęłaby nie tylko na wzrost samej pensji wypłacanej pracownikowi, ale też pozapłacowych kosztów, jakie ponosi zatrudniająca go firma. Podwyżka płacy minimalnej oznacza bowiem automatyczny wzrost składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Pracodawca, który dziś zatrudnia pracownika i płaci mu pensję minimalną, czyli 1500 zł brutto, ponosi łączny koszt jego zatrudnienia na poziomie 1811,10 zł. Jeśli pensja wzrosłaby, jak proponuje rząd, do 1600 zł miesięczne, obciążenie pracodawcy zwiększyłoby się do 1931,84 zł, czyli o 120,74 zł. W skali roku oznaczałoby to wydatek 1449 zł na jednego pracownika. A przypomnijmy, że już dziś – według badania Tax Care – pozapłacowe koszty zatrudniania stanowią dla przedsiębiorców jedną z największych barier w prowadzonych przez nich biznesach. Dzisiejsza decyzja rządu oznacza, że w przyszłym roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie co najmniej o 100 zł. Propozycja rządu trafi teraz bowiem do Trójstronnej Komisji, a efektem jej prac może być większa podwyżka. Na ostateczne uzgodnienie tej kwestii Komisja ma czas do 15 lipca.

Cios w firmy zatrudniające niewykwalifikowanych pracowników

Proponowaną podwyżkę odczują przede wszystkim przedsiębiorcy zatrudniający pracowników o niskich kwalifikacjach, wobec których najczęściej stosuje się płacę minimalną. Nie ma ona natomiast znaczenia dla firm, których pracownicy otrzymują wynagrodzenia wyższe od wyznaczonego ustawą poziomu płacy minimalnej. Oczywiście koszt związany z zatrudnieniem pracowników na pensji minimalnej będzie tym większy, im więcej osób pracuje w firmie na takich zasadach. Do jednego pracownika przedsiębiorca dopłaci od nowego roku 1449 zł, a do pięciu – już 7 244 zł.

Koszt zatrudnienia pracownika przed i po planowanej podwyżce płacy minimalnej:

 

Płaca na obecnym
poziomie – 1 500 zł

Płaca na nowym
poziomie – 1 600 zł
Wynagrodzenie brutto  1 500 zł  1 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne w części finansowanej przez pracodawcę  146, 40 zł  156,16
Ubezpieczenie rentowe w części
finansowanej przez pracodawcę
 97,50 zł  104 zł
Ubezpieczenie wypadkowe  28,95 zł  30, 88 zł
Fundusz pracy  36,75 zł  39,20 zł
Fundusz gwarantowanych
świadczeń pracowniczych
 1,50 zł  1,60 zł
Razem  1 811,10 zł  1 931,84 zł
 Różnica między wyższą
i obecną płacą minimalną
  120, 74 zł

Źródło: Opracowanie własne Tax Care

Pracownik zyska 834 zł rocznie

Podwyżka płacy minimalnej z 1500 zł do 1600 zł nie oznacza jednak, że pracownik otrzyma miesięcznie o 100 zł więcej. Obecnie osoba, której wynagrodzenie brutto wynosi 1 500 zł zarabia „na rękę” 1111,86 zł. Po podwyżce pracownikowi zostałoby 1 181,38 zł, czyli o 69,52 zł więcej. Rocznie pracownik zyskałby 834 zł.

Nowi przedsiębiorcy zapłacą wyższy ZUS

Wzrost płacy minimalnej wpłynie także na wysokość składek ZUS początkujących przedsiębiorców, którzy przez 2 lata od rozpoczęcia działalności mają prawo do preferencyjnych składek ZUS – płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne, są także zwolnieni z wpłat na Fundusz Pracy. Jedynie ubezpieczenie zdrowotne płacą w takiej samej wysokości, jak pozostali przedsiębiorcy (przy czym w przypadku składki zdrowotnej podstawą wymiaru nie jest płaca minimalna, dlatego poniższe wyliczenia dotyczą tylko składek na ubezpieczenia społeczne).

Dla rozpoczynających działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) stanowi kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. W tym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 1500 zł, a zatem podstawą wymiaru jest kwota 450 złotych. W efekcie składka na ubezpieczenie społeczne dla początkującego przedsiębiorcy wynosi obecnie 143,56 zł miesięcznie (przy założeniu, że przedsiębiorca opłaca dobrowolną składkę chorobową).

Po podwyżce płacy minimalnej do 1600 zł podstawą wymiaru tychże składek będzie kwota 480 złotych. Tym samym miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne wzrosną ze 143,56 zł do 153,12 zł. W efekcie obciążenia początkującego przedsiębiorcy wobec ZUS (ubezpieczenia społeczne z chorobowym) będą wyższe o 9,56 zł miesięcznie, czyli prawie o 115 zł rocznie.

Ubezpieczenie społeczne dla rozpoczynających działalność gospodarczą

 Rodzaj ubezpieczenia  % podstawy wymiaru  Podstawa wymiaru (2012r.) 450 zł  Planowana podstawa
wymiaru (2013r.)
480 zł
 Emerytalne  19,52%  87,84 zł  93,70 zł
 Rentowe  8%  36 zł  38,4 zł
 Chorobowe
(składka dobrowolna)
 2,45%  11,03 zł  11,76 zł
 Wypadkowe  1,93%*  8,69 zł  9,26 zł
 Razem  143,56 zł  153,12 zł

* dla firm, które w danym roku zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób


Agata Szymborska-Sutton, Tax Care
Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care
Taxcare.pl 

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Podwyżka płacy minimalnej w 2016 r. pozbawi pracy wiele osób? Przedsiębiorcy ostrzegają