Rośnie liczba długotrwale bezrobotnych bez prawa do...
http://sxc.hu/

Rośnie liczba długotrwale bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Długotrwale bezrobotni Polacy to średnio połowa osób pozostających bez pracy. Tendencje na rynku pracy wskazują, że rok 2012 nie przyniesie szczególnego wzrostu stopy bezrobocia. Zwiększy się natomiast liczba osób, które będą zarejestrowane w urzędach pracy dłużej niż 12 miesięcy, co spowoduje pozbawienie ich zasiłku.

Zwiększone wydatki na zasiłki nie rozwiązują skutecznie problemu długotrwałego bezrobocia

Zdaniem Pracodawców RP szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest to, że choć państwo ponosi kolejne wydatki na zasiłki dla bezrobotnych i programy pomocy społecznej, nadal nie funkcjonują mechanizmy, które przynajmniej złagodziłyby zjawisko długotrwałego bezrobocia.

Prywatne agencje skuteczniejsze od państwowych urzędów?

Zdaniem eksperta Pracodawców RP, Urszuli Milewskiej-Marzyńskiej, potrzebne jest korzystanie z instrumentów przewidzianych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, polegające m.in. na zlecaniu prywatnym agencjom zatrudnienia aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych. Jej zdaniem państwowe urzędy zatrudnienia nie są w stanie doprowadzać tzw. szczególnych grup do aktywności na rynku pracy. Jest to tym bardziej niebezpieczne, ze z każdym miesiącem pozostawania bez pracy maleje szansa na włączenie osoby bezrobotnej do aktywnego rynku.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także