Rośnie aktywność gospodarcza Polaków
http://sxc.hu/

Rośnie aktywność gospodarcza Polaków

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Pomimo zauważalnego pogorszenia nastrojów, co drugi polski przedsiębiorca deklaruje wzrost aktywności gospodarczej, a co trzeci zwiększenie zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 25% polskich przedsiębiorców przewiduje zaś, że liczba inwestycji w kraju będzie wciąż rosła.

Polska aktywność gospodarcza powyżej unijnej średniej

Jak wynika z badania KPMG, przeprowadzonego w lutym 2012 roku, wskaźnik aktywności gospodarczej (różnica między odsetkiem przedsiębiorców prognozujących wzrost w danej kategorii w najbliższej przyszłości a odsetkiem przedsiębiorców prognozujących spadek) w Polsce wyniósł +34,5. I choć jest to najniższy poziom odnotowany wśród polskich przedsiębiorców od dwóch lat, to jest on wciąż wyższy od średniej dla Unii Europejskiej.

>>>Przedsiębiorco! Rozlicz się z fiskusem za pomocą programu PIT PRO 2011<<<

- Pięć miesięcy temu nastroje przedsiębiorców w Polsce należały do najlepszych na świecie, choć w rozwiniętych gospodarkach Europy Zachodniej notowane były duże spadki. W najnowszym badaniu KPMG, mimo widocznego pogorszenia się nastrojów, wskaźnik aktywności gospodarczej w Polsce wciąż utrzymuje się powyżej średniego poziomu dla Unii Europejskiej, który wyniósł +30,5. Co drugi polski przedsiębiorca deklaruje również zwiększenie aktywności gospodarczej w ciągu najbliższych 12 miesięcy – mówi Leszek Wroński, Partner w firmie doradczej KPMG.

Jak wynika z badania KPMG, największym optymizmem gospodarczym na początku 2012 roku wykazali się brytyjscy przedsiębiorcy (+52,4). Natomiast największy wzrost (o blisko 30 punktów do poziomu +42,5) odnotowano w Austrii. Nastroje w Polsce są w dalszym ciągu zdecydowanie lepsze niż we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Średnią dla Unii Europejskiej zdecydowanie zaniża Grecja. Ponad 60% greckich przedsiębiorców twierdzi, że ich aktywność gospodarcza będzie dalej maleć w ciągu najbliższego roku.

1-596

Co trzecia polska firma planuje zwiększyć zatrudnienie

Odsetek polskich przedsiębiorców, planujących w ciągu najbliższego roku zwiększyć zatrudnienie, uległ minimalnemu zmniejszeniu w porównaniu z ostatnim badaniem (28,7% w lutym 2012 r. w porównaniu z 34,9% w październiku 2011 r.). Z drugiej strony znacznie zwiększył się odsetek tych przedsiębiorców, którzy planują ograniczyć zatrudnienie (20,7% w lutym 2012 r. w porównaniu z 9,3% w październiku 2011 r.). W efekcie wskaźnik zatrudnienia wyniósł w lutym 2012 r. jedynie +8,0. Podobnie jak w przypadku aktywności gospodarczej, pomimo znacznego spadku, wartość wskaźnika zatrudnienia wciąż utrzymuje się na poziomie powyżej średniej dla Unii Europejskiej.

- W porównaniu z wysokością wskaźnika zatrudnienia innych gospodarek zachodnioeuropejskich, Polska wciąż uzyskuje lepsze wyniki. Wystarczy zauważyć, że we Włoszech, Francji czy Hiszpanii dalej dominują przedsiębiorcy prognozujący redukcję zatrudnienia nad tymi prognozującymi jego zwiększenie. W większości gospodarek zachodnioeuropejskich wskaźniki, choć utrzymują się na niskim poziomie, wzrosły w porównaniu z naszym ostatnim badaniem. To sugeruje, że w następnej, czerwcowej edycji badania także w Polsce powinniśmy odnotować wzrost wskaźnika zatrudnienia –uważa Leszek Wroński, Partner w firmie doradczej KPMG.

Na początku 2012 roku, średnia wskaźnika zatrudnienia dla krajów Unii Europejskiej (+4,0) była o 4 punkty niższa niż wynik dla Polski. Najlepszy rezultat odnotowano w Wielkiej Brytanii (+17,7), a największy wzrost, w porównaniu z październikową edycją badania, miał miejsce wśród austriackich przedsiębiorców (z poziomu -3,1 do +13,3 w lutym 2012 r.). Stosunkowo duże wzrosty odnotowano również w przypadku Francji i Włoch. Choć rezultat końcowy dla tych krajów utrzymuje się wciąż poniżej 0, przy zachowaniu takiego tempa wzrostu, w kolejnej edycji badania można oczekiwać odwrócenia się tej tendencji.

Kierując się zasadą o opóźnionym wpływie nastrojów w Europie Zachodniej na naszych przedsiębiorców, wielce prawdopodobne wydaje się, że także w Polsce wskaźnik zatrudnienia wzrośnie w najbliższym okresie.

2-592

 

Pod względem wskaźnika inwestycji ustępujemy jedynie Niemcom

Wysokość wskaźnika inwestycji w Polsce utrzymuje się nadal na wysokim poziomie względem innych krajów Unii Europejskiej – na początku 2012 roku jego wartość wyniosła +9,2.

- Wyższy wskaźnik w najnowszej edycji badania odnotowano jedynie w Niemczech. W przypadku inwestycji nie zauważono tak dużych różnic między krajami, jak przy analizie pozostałych wskaźników. Średnia dla Unii Europejskiej była tylko o 1,2 punktu niższa niż wynik Polski. Z drugiej strony tylko Polska, Niemcy i Wielka Brytania osiągnęły rezultaty powyżej średniej Unii Europejskiej. Średnie wyniki dla Unii Europejskiej byłyby z pewnością jeszcze wyższe, gdyby nie sytuacja w Grecji – w tym kraju od 2007 roku, z drobnymi wyjątkami, wskaźnik inwestycji stopniowo maleje. Obecnie już prawie co drugi grecki przedsiębiorca twierdzi, że liczba inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy zmaleje – mówi Leszek Wroński, Partner w firmie doradczej KPMG.

Analizując wskaźnik inwestycji dla Polski w ujęciu historycznym, w lutym 2012 roku powrócił on do poziomu z końca 2010 roku. Ponadto 25% polskich przedsiębiorców twierdzi, że liczba inwestycji w najbliższej przyszłości będzie rosnąć.

3-570

Metodologia badania:

„Pulse – the Global Business Outlook Survey for Worldwide Manufacturing and Services” to badanie firmy Markit, przeprowadzane na zlecenie KPMG, obejmujące zasięgiem ponad 11 000 przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych na całym świecie, w którym przedsiębiorcy wyrażają swoje oczekiwania gospodarcze dotyczące najbliższej przyszłości. Badanie przeprowadzane jest trzy razy w roku – dane zbierane są w lutym, czerwcu i październiku. Do badanych krajów należą: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania, Irlandia, Austria*, Niderlandy*, Grecja*, Czechy*, Polska*, Rosja, Brazylia, Indie, Chiny. W najnowszej edycji badania udział wzięło ponad 6 300 firm.
(*w badaniu biorą udział jedynie przedsiębiorstwa produkcyjne).

Badanie wykorzystuje wskaźniki, które określają optymizm lub pesymizm respondentów odnośnie badanych zmiennych, takich jak m.in. aktywność gospodarcza, przychody, nowe zamówienia, zyski, zatrudnienie. Wskaźniki te przyjmują wartości od -100 do +100, przy czym wartość 0,0 oznacza neutralną prognozę na najbliższe 12 miesięcy, wartości powyżej 0,0 prognozę pozytywną, a wartości poniżej 0,0 prognozę negatywną. Wartość wskaźnika oblicza się, odejmując procent respondentów, przewidujących zmniejszenie się/pogorszenie danej zmiennej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, od procentu respondentów przewidujących wzrost/polepszenie się danej zmiennej.

 

Źródło: KPMG

Loading Comments
Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
KONIEC ETATU: Każdy pracownik będzie świadczył swoje usługi w ramach własnej działalności gospodarczej