Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Rosną zaległości płacowe firm wobec pracowników
http://sxc.hu/

Rosną zaległości płacowe firm wobec pracowników

Państwowa Inspekcja Pracy donosi, że wzrosła wartość zaległości płatniczych wobec pracowników. Opiewają one na kwotę 42 mln zł na koniec I kw. 2012 r. i dotyczą nieprawidłowości w 5,2 tys. firm w Polsce.

Skala tego zjawiska jest jednak marginalna. Łączna wartość tych należności to mniej niż 1 promil całego funduszu płac w gospodarce. - komentuje Jacek Adamski, wicedyrektor generalny PKPP Lewiatan.

Najczęściej z wypłatami zalegają firmy budowlane

Pojawienie się zaległości to skutek pogorszenia koniunktury, szczególnie odczuwanego przez firmy budowlano-montażowe. Problemy z płynnością powodują opóźnianie płatności wobec kontrahentów, często wobec budżetu, wreszcie - z reguły w ostatniej kolejności - wobec pracowników. Utrudnieniem w takiej sytuacji jest także zbytnia sztywność przepisów prawa pracy, która powoduje, że firmy nie mogą inaczej rozliczać czasu pracy w sytuacji załamania się rynku zamówień.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ratunkiem dla pracowników?

Choć zaległości płatnicze wobec pracowników są zjawiskiem marginalnym, nie powinny zdarzać się w ogóle. Poszkodowani pracownicy powinni zwracać się, za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki pracodawców do Funduszu, który jest powołany do częściowego rekompensowania pracownikom strat z tytułu zaległych wynagrodzeń, wyniosą w 2012 r. ok. 380 mln zł (odpowiada to 0,1% podstawy naliczania składek, czyli mówiąc w uproszczeniu - dochodów brutto pracowników). Fundusz na początku 2012 r. dysponował środkami w wysokości prawie 2,5 mld zł. - dodaje Jacek Adamski.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Zainteresuje cię także