Rosną zaległości płacowe firm wobec pracowników
http://sxc.hu/

Rosną zaległości płacowe firm wobec pracowników

Państwowa Inspekcja Pracy donosi, że wzrosła wartość zaległości płatniczych wobec pracowników. Opiewają one na kwotę 42 mln zł na koniec I kw. 2012 r. i dotyczą nieprawidłowości w 5,2 tys. firm w Polsce.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Skala tego zjawiska jest jednak marginalna. Łączna wartość tych należności to mniej niż 1 promil całego funduszu płac w gospodarce. - komentuje Jacek Adamski, wicedyrektor generalny PKPP Lewiatan.

Najczęściej z wypłatami zalegają firmy budowlane

Pojawienie się zaległości to skutek pogorszenia koniunktury, szczególnie odczuwanego przez firmy budowlano-montażowe. Problemy z płynnością powodują opóźnianie płatności wobec kontrahentów, często wobec budżetu, wreszcie - z reguły w ostatniej kolejności - wobec pracowników. Utrudnieniem w takiej sytuacji jest także zbytnia sztywność przepisów prawa pracy, która powoduje, że firmy nie mogą inaczej rozliczać czasu pracy w sytuacji załamania się rynku zamówień.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ratunkiem dla pracowników?

Choć zaległości płatnicze wobec pracowników są zjawiskiem marginalnym, nie powinny zdarzać się w ogóle. Poszkodowani pracownicy powinni zwracać się, za pośrednictwem wojewódzkich urzędów pracy, do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Składki pracodawców do Funduszu, który jest powołany do częściowego rekompensowania pracownikom strat z tytułu zaległych wynagrodzeń, wyniosą w 2012 r. ok. 380 mln zł (odpowiada to 0,1% podstawy naliczania składek, czyli mówiąc w uproszczeniu - dochodów brutto pracowników). Fundusz na początku 2012 r. dysponował środkami w wysokości prawie 2,5 mld zł. - dodaje Jacek Adamski.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pracodawcy nagminnie nie płacą pensji pracownikom!