Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Rosja po raz kolejny ze śmieciowym ratingiem
http://sxc.hu/
Progress Holding Sp. z o.o.

Rosja po raz kolejny ze śmieciowym ratingiem

20 lutego agencja Moody’s obniżyła rating rosyjskich obligacji rządowych z Baa3/Prime-3 (P-3) do Ba1. 

To już druga agencja ratingowa, która obniżyła rating Rosji do śmieciowego. 26 stycznia S&P obniżyło rating Rosji z inwestycyjnego BBB- do nie inwestycyjnego BB+ oceniając, że gospodarka w 2015 r. skurczy się o ok. 5%. Moody’s uważa, że rząd nie jest zdolny do rozwiązania problemów ekonomicznych.

Obniżenie ratingu zmusi fundusze do pozbycia się długu firm i długu państwowego Rosji. Odbije się to również na finansowanie sąsiednich państw w dużym stopniu współpracujących z gospodarką rosyjską. W umowach kredytowych często wpisane są ograniczenia (covenants), które stawiają dług w stan natychmiastowej wymagalności, jeśli rating inwestycyjny zostanie utracony.


Pod tym względem ważne jest postępowanie pozostałych agencji ratingowych. Jeśli 2 agencje obniżą rating do nie inwestycyjnego, to może być ten warunek spełniony. Dlatego można się spodziewać, że szereg umów kredytowych stanie się nagle wymagalnych. Strony zapewne będą negocjować warunki spłaty długu. Najbardziej podatne na takie ryzyko są banki i przedsiębiorstwa, zadłużone w walucie.


Decyzję Moody’s uzasadniono następującymi czynnikami:

  • utrzymującym się kryzysem na Ukrainie i obniżeniem cen ropy i kursu walutowego. Spowoduje to dalsze osłabienie gospodarki Rosji i średnioterminowych perspektyw wzrostu, pomimo reakcji rządu na politykę fiskalną i monetarną;
  • siła finansowa rządu zmniejszy się istotnie w wyniku presji fiskalnej i dalszej erozji rezerw walutowych Rosji w świetle odpływu kapitału i ograniczony dostęp do międzynarodowych rynków kapitałowych;
  • wzrostu ryzyka, choć na bardzo niskim poziomie, w związku z reakcją międzynarodową na konflikt wojskowy na Ukrainie, spowoduje, wpływ władz rosyjskich na terminowe regulowanie długu.


Przypisanie negatywnej perspektywy odzwierciedla potencjał poważnych wstrząsów politycznych lub ekonomicznych związanych z konfliktem zbrojnym na Ukrainie lub ponownego spadku cen ropy naftowej.


Progress Holding Sp. z o.o. 

Loading Comments