Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Robotnikom lepiej „na państwowym”
http://sxc.hu/
wynagrodzenia.pl

Robotnikom lepiej „na państwowym”

Zarobki robotników zatrudnionych w sektorze publicznym są wyższe niż ich kolegów po fachu pracujących w sektorze prywatnym.

Okazuje się, że elektrycy i elektrotechnicy zatrudnieni „na państwowym” otrzymują na godzinę średnio o 4 PLN więcej niż zatrudnieni w sektorze prywatnym. W przypadku mechaników ta różnica jest jeszcze większa i sięga niespełna 6 PLN – czyli aż 30%.

Najliczniejszą grupę wśród robotników stanowili mechanicy – wynika ze Struktury Wynagrodzeń według zawodów wydanej przez GUS. Ich mediana wynagrodzeń wyniosła 3 225 PLN. W charakterze robotnika budowlanego pracowało ponad 233 tysiące osób, natomiast elektrotechników i elektryków było ponad 150 tysięcy. Zdecydowana większość z nich pracowała w sektorze prywatnym. Najlepiej zarabiającą grupą wśród robotników byli elektrycy i elektrotechnicy, których mediana wynagrodzeń wyniosła 3 702 PLN. Wbrew powszechnej opinii najsłabiej byli wynagradzani robotnicy budowlani. W ich przypadku mediana to 2 607 PLN.

Wielkość zatrudnienia w sektorze publicznym, prywatnym oraz ogółem w trzech wybranych „dużych” grupach zawodów w październiku 2012 r. (w tys.)


Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 r.”, GUS 2014
* z wyłączeniem elektryków

W porównaniu z październikiem 2010 roku wynagrodzenia wzrosły w obu sektorach. Większym wzrostem płac cieszyli się zatrudnieni w sektorze publicznym. Przyczyn tego zjawiska można upatrywać przede wszystkim w fakcie, że przedsiębiorcy muszą ponosić nakłady nie tylko na wynagrodzenia pracowników, ale także na inwestycje i rozwój, co w sektorze publicznym nie jest tak istotne.

Przeciętne godzinowe wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w wybranych „dużych” grupach zawodów w październiku 2012 r. (w PLN)

Źródło: opracowanie własne Sedlak & Sedlak na podstawie „Struktura wynagrodzeń według zawodów
w październiku 2012 r.”, GUS 2014
* z wyłączeniem elektrykówArtur Szeremeta
Sedlak & Sedlak
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2014 

Loading Comments