Gorące tematy
Czy przywrócenie odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodu?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
14%

Jest sprawiedliwe, bo twórcy uzyskują niskie zarobki?

8 głosów
62%

Jest niesprawiedliwe w stosunku do pozostałych podatników?

36 głosów
24%

Powinno zostać rozszerzone o kolejne grupy zawodowe?

14 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Rewolucja w doręczaniu korespondencji z sądu
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Rewolucja w doręczaniu korespondencji z sądu

Od stycznia bieżącego roku wezwania i inne pisma z sądu odbierzemy w kiosku lub innym punkcie użyteczności publicznej (np. sklepie spożywczym, SKOK-u) Rewolucja w doręczaniu przesyłek pocztowych została zapoczątkowana przez Polską Grupę Pocztową, która wygrała przetarg na doręczanie korespondencji z sądów i prokuratur. 

Polska Grupa Pocztowa tańsza od Poczty Polskiej

PGP w przetargu pokonała dotychczasowego monopolistę w doręczaniu przesyłek pocztowych - mianowicie Pocztę Polską, składając ofertę „niższą” od Poczty Polskiej o ponad 80 mln złotych. Należy wskazać, iż Poczta Polska nie zgadzając się z ww. rozstrzygnięciem złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, jednakże Izba nie podzieliła stanowiska monopolisty i oddaliła odwołanie. Poczta Polska nie złożyła broni i w oficjalnym komunikacie podała, iż zaskarżyła powyższy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.

Po odbiór awizo do kiosku

Od stycznia 2014 roku to pracownicy PGP oraz In Postu doręczają nam korespondencję z sądów i prokuratury w przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie nas w domu. Po odbiór przesyłki musimy udać się do Kiosku RUCH lub innego miejsca, wskazanego w treści awizo.

Obawy

O jakość i szybkość dostarczania przesyłek obawiają się pracownicy sądów i prokuratury, strony i ich pełnomocnicy. Już teraz można spotkać się z opiniami, iż przesyłki nie są dostarczane na bieżąco, albowiem „nie ma kto ich dostarczyć.” Kolejną kwestią jest ochrona danych osobowych adresatów przesyłek, sposób przechowania i zabezpieczenia przesyłek przez okres dwóch tygodni. Ciężko jest również ocenić, czy i w jaki sposób zostali przeszkoleni pracownicy punktów odbioru z zakresu ochrony danych osobowych, wydawania przesyłek wyłącznie osobom uprawnionym czy sposobu przechowywania przesyłek listownych w trakcie ich „awizowania”. Jednakże największym sprawdzianem dla funkcjonowania nowych zasad niewątpliwie będzie korespondencja wychodząca z e-sądu, który codziennie generuje kilka tysięcy przesyłek listownych.

Brak akcji informacyjnej

Kolejną wadą wprowadzonych zmian jest brak kampanii informacyjnej obywateli. Nie trudno sobie bowiem wyobrazić, iż Jan Kowalski, nie posiadający wykształcenia prawniczego znajdując awizo w swojej skrzynce pocztowej, na którym jest wskazane, iż swoją przesyłkę może odebrać z kiosku lub ze sklepu, nie potraktuje tego poważnie i wyrzuci awizo do kosza.

Gdzie mogę znaleźć punkt odbioru swoich przesyłek?

Na stronie internetowej PGP www.pgpsa.pl w zakładce „Punkty awizacji” wpisując swój kod pocztowy możemy znaleźć punkt odbioru naszych przesyłek z sądu i prokuratury. Jednakże jeszcze niedawno system działał wadliwie i nie można było wyszukać punktów odbioru dla wielu kodów pocztowych. Ponadto informacja o punkcie odbioru powinna w sposób widoczny zostać umieszczona w treści awizo, pozostawionego w naszej skrzynce pocztowej.

Sieć awizomatów

Warto wskazać, iż niewątpliwym atutem PGP jest sieć awizomatów, która w bezpieczny sposób ma umożliwiać odbiór przesyłek listownych przez 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu. W chwili obecnej na rynku funkcjonuje jedynie 100 takich urządzeń, jednakże PGP już zapowiada rozbudowanie ww. sieci.


Kancelaria Prawna Skarbiec 

Loading Comments