Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Restrykcyjne wymogi doprowadzą do upadku szpitale jednego...
http://sxc.hu/

Restrykcyjne wymogi doprowadzą do upadku szpitale jednego dnia?

W czwartek, 3 listopada br. minister zdrowia Ewa Kopacz podpisała projekt rozporządzenia zmieniający wymagania, jakie muszą spełniać szpitale jednego dnia, by ubiegać się o kontrakt z NFZ. Wejście w życie tego projektu może wyeliminować z rynku szpitale jednodniowe.

Zagrożone prywatne ośrodki

Zdaniem Pracodawców RP nowe rozporządzenie wprowadza niezrozumiałe zmiany w zakresie składników bloku operacyjnego zespołu chirurgii jednego dnia, w którym wykonywane są świadczenia z zakresu leczenia szpitalnego. Zmiany oznaczają zaostrzenie wymogów stosowanych wobec tego typu szpitali, będących w ogromnej większości ośrodkami prywatnymi. Samo zaostrzenie nie byłoby może dziwne gdyby nie fakt, że w wyniku rozporządzenia wymogi te są wyższe niż zastosowane wobec wszystkich innych typów szpitali wykonujących procedury na podstawie umowy z NFZ. Chodzi zarówno o szpitale wykonujące procedury w trybie pełnej hospitalizacji, jak i hospitalizacji planowej.

Nierealny termin dostosowania się do nowych wymogów

Bliższa analiza decyzji minister zdrowia wskazuje, że w przypadku wymagań dla szpitali jednego dnia wybiórczo nie skorzystano z możliwości, jakie daje inne rozporządzenie opisujące wymagania sanitarne i fachowe. Dopuszcza ono stosowanie pewnych wyłączeń, np. wspólnego pomieszczenia lub wydzielonego miejsca przygotowania pacjenta dla kilku sal operacyjnych. W wyniku tego powstała paradoksalna sytuacja - ze wspomnianych uproszczeń mogą korzystać bloki operacyjne należące do szpitali całodobowych, natomiast takiej możliwości nie mogłyby mieć zespoły chirurgii jednego dnia, świadczące usługi na podstawie takiej umowy z NFZ. Co więcej - minister zdrowia zaproponowała nierealnie krótki termin wejścia w życie tego rozporządzenia, co uniemożliwia dostosowanie szpitali jednodniowych do nowych wymagań.

- Dwa tygodnie temu wystąpiliśmy do minister zdrowia o przesunięcie kontraktowania o kwartał, co umożliwiłoby spokojniejsze przeprowadzenie stosownych procedur. Uważamy, że rozpoczęcie kontraktowania w trybie jednego dnia w połowie listopada lub później - musimy bowiem poczekać jeszcze na zarządzenie Prezesa NFZ - może oznaczać brak ciągłości wykonywanych procedur na przełomie roku - podkreśla wiceprezydent Mądrala.

Najtańsze i najbardziej efektywne szpitale mogą upaść

Zdaniem Pracodawców RP narzucone rozporządzeniem wymogi mogą doprowadzić do wyeliminowania z rynku szpitali jednodniowych. - Wydaje się to absurdalne, gdyż to właśnie te szpitale wykonują najtańsze i najbardziej efektywne procedury, dzięki czemu można dofinansowywać procedury specjalistyczne. Taki zresztą jest trend w całej Europie. W niektórych krajach „starej Unii” w trybie jednodniowym jest realizowane ponad 20 proc. wszystkich procedur operacyjnych - przypomina Krzysztof Macha, wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także