Resort sprawiedliwości planuje zwiększyć uprawnienia...
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Resort sprawiedliwości planuje zwiększyć uprawnienia komorników

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską nr 17417. Jeden z parlamentarzystów zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości m. in. z pytaniem, w jaki sposób po za deregulacją zawodu komornika, resort planuje zwiększyć efektywność postępowań komorniczych i egzekucyjnych w Polsce. W udzielonej odpowiedzi podsekretarz stanu wskazał, że Ministerstwo zamierza zmienić przepisy kilku ustaw, których propozycje po opracowaniu przez Rządowe Centrum Legislacji zostaną skierowane do konsultacji międzyresortowych.

 

Komornicze Allegro

W wyżej wymienionym projekcie przewidziano np. wprowadzenie możliwości prowadzenia elektronicznej licytacji ruchomości, dzięki czemu zaktywizuje się ich sprzedaż jako jeden z typowych sposobów zbycia rzeczy zajętych w postępowaniu egzekucyjnym. Elektroniczna sprzedaż ma być przeprowadzana za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego takie licytacje. Będą w nim zamieszczane obwieszczenia o licytacji, a dostęp do niego będzie zapewniony w każdym sądzie rejonowym.

 

Rękojmia będzie składana za pośrednictwem systemu albo bezpośrednio komornikowi, który udzieli przybicia osobie, która zaofiaruje najwyższą cenę w chwili zakończenia licytacji. Przybicie będzie dokonywane w systemie teleinformatycznym, a następnie informacja o nim również będzie przesyłana drogą elektroniczną.

 

Elektroniczne zajęcie konta bankowego

Resort planuje również wprowadzić elektroniczne zajęcie rachunku bankowego. Dzięki temu egzekucja z wierzytelności w postaci zajęcia konta dłużnika będzie prowadzona znacznie szybciej i taniej.

 

Dlatego w tym celu w przepisach ustawy Prawo bankowe planowane jest wprowadzenie regulacji nakładającej na banki obowiązek utworzenia i prowadzenia systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. W zakresie tego zajęcia banki oraz przedstawicielstwa banków zagranicznych będą zobligowane do posługiwania się wyłącznie elektronicznym systemem zajęcia.

 

Nie tak łatwo zaskarżysz komornika

Kolejną proponowaną zmianą jest ograniczenie katalogu czynności komornika podlegających zaskarżeniu. Wadą obecnie obowiązujących przepisów w powyższym zakresie jest nadużywanie przez dłużników instytucji skargi. Skutkuje to długotrwałością postępowań egzekucyjnych, a nawet ich blokowaniem.

 

Dodatkowo skarga na czynności komornika ma być wnoszona do sądu za pośrednictwem komornika, którego dotyczy. Jeżeli uzna on skargę w całości za uzasadnioną, będzie mógł ją uwzględnić bez konieczności przekazania do sądu.

 

Egzekucja będzie prowadzona za pomocą wszystkich możliwych sposobów

Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić zasadę, że komornik uprawniony będzie do prowadzenia egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów,  oprócz egzekucji z nieruchomości. Wyjątek będzie stanowić przypadek, kiedy wierzyciel zastrzegł, że określony sposób zostaje wyłączony. Koncepcja ta odpowiada założeniu, że wierzyciel, który uzyskał ochronę sądową i dysponuje tytułem wykonawczym, zwolniony jest z dalszych formalności.

 

Dodatkowo rozszerzona ma zostać możliwość korzystania z drogi elektronicznej w odniesieniu do pism składanych w postępowaniu egzekucyjnym. Wnioski i oświadczenia w przypadkach określonych w przepisach szczególnych składane będą wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Zwiększone uprawnienia referendarzy sądowych i pełnomocników

Referendarze sądowi mają zyskać możliwość dokonywania czynności zastrzeżonych dla sądu, chyba że inaczej będzie stanowił przepis szczególny. Oznacza to, że będą uprawnieni m. in. do rozpoznawania skarg na czynności komorników oraz nadzorowania licytacji w ramach egzekucji z nieruchomości. Ponadto komornikowi mają także zostać powierzone wszystkie czynności egzekucyjne w ramach egzekucji z nieruchomości. Natomiast czynności sądu, poza rozpoznawaniem skarg na czynności komornika oraz zarzutów przeciwko planowi podziału, powinny być ograniczone wyłącznie do wydania orzeczenia stwierdzającego utratę rękojmi lub stosowania środków przymusu.

 

Oprócz tego prawo do bycia pełnomocnikiem wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym ma mieć każda osoba posiadająca zdolność procesową.

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Uwaga: zmiany w CIT 2022. Sprawdź!