Resort finansów planuje wprowadzenie nowej Ordynacji...
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Resort finansów planuje wprowadzenie nowej Ordynacji podatkowej

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Nowa Ordynacja podatkowa ma chronić podatnika w kontaktach z administracją podatkową. Wprowadzone ma być domniemanie, że podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego.


Koncyliacyjne sposoby załatwiania spraw podatkowych


Nowa Ordynacja podatkowa ma być oparta na niewładczych formach współpracy podatników i organów podatkowych, czyli na informowaniu, konsultacjach, porozumieniu i mediacji podatkowej. Nowe przepisy procedury podatkowej mają zwiększyć skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków.


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania


Wprowadzona ma być klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Obejmie ona sztuczne i niemające uzasadnienia gospodarczego czynności podatnika, za pomocą, których próbuje on ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organie podatkowym.


Pozostałe zmiany


Zwiększeniu ma ulec efektywność czynności sprawdzających i kontroli podatkowej. Odformalizowane będzie sprawdzenie i kontrola zobowiązań dla podatników, którzy wywiązują się z obowiązków podatkowych.


Nowa Ordynacja podatkowa ma kłaść nacisk na profesjonalizm obsługi, użyteczność i dostępność usług fiskusa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dbałość o słuszne interesy podatnika i budżetu państwa.
W ustawie zostaną zapisane prawa do niedyskryminacyjnego traktowania, jak również prawo do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej sprzecznym z prawem działaniem organów władzy publicznej.


Nastąpi zróżnicowanie przedawnienia prawa do wymiaru podatku od przedawnienia prawa do jego poboru. W przypadku przedawnienia wymiaru będą wprowadzone dwa okresy przedawnienia – 3 lub 5 lat. Zasadą będzie, że prawo do wymiaru wygaśnie po upływie 3 lat, z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie, w trakcie, których przedawnienie wymiaru nastąpi z upływem 5 lat. Uszczegółowienie tej kwestii, czyli określenie przypadków, w których przedawnienie wymiaru będzie następowało po upływie 3 lat.


Ordynacja podatkowa ma uwzględnić także bogate, a zwłaszcza ukształtowane orzecznictwo w sprawach podatkowych.


Obecnie działająca przy ministrze finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opracuje projekt ustawy – Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi.Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych,

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Nowa Ordynacja podatkowa może zwiększyć ochronę praw podatnika