Resort finansów planuje wprowadzenie nowej Ordynacji...
http://sxc.hu/
Kancelaria Skarbiec

Resort finansów planuje wprowadzenie nowej Ordynacji podatkowej

Nowa Ordynacja podatkowa ma chronić podatnika w kontaktach z administracją podatkową. Wprowadzone ma być domniemanie, że podatnik jest rzetelny i świadomie nie dąży do naruszenia prawa podatkowego.


Koncyliacyjne sposoby załatwiania spraw podatkowych


Nowa Ordynacja podatkowa ma być oparta na niewładczych formach współpracy podatników i organów podatkowych, czyli na informowaniu, konsultacjach, porozumieniu i mediacji podatkowej. Nowe przepisy procedury podatkowej mają zwiększyć skuteczność i efektywność wymiaru i poboru podatków.


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania


Wprowadzona ma być klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Obejmie ona sztuczne i niemające uzasadnienia gospodarczego czynności podatnika, za pomocą, których próbuje on ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie spoczywał na organie podatkowym.


Pozostałe zmiany


Zwiększeniu ma ulec efektywność czynności sprawdzających i kontroli podatkowej. Odformalizowane będzie sprawdzenie i kontrola zobowiązań dla podatników, którzy wywiązują się z obowiązków podatkowych.


Nowa Ordynacja podatkowa ma kłaść nacisk na profesjonalizm obsługi, użyteczność i dostępność usług fiskusa z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, dbałość o słuszne interesy podatnika i budżetu państwa.
W ustawie zostaną zapisane prawa do niedyskryminacyjnego traktowania, jak również prawo do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej sprzecznym z prawem działaniem organów władzy publicznej.


Nastąpi zróżnicowanie przedawnienia prawa do wymiaru podatku od przedawnienia prawa do jego poboru. W przypadku przedawnienia wymiaru będą wprowadzone dwa okresy przedawnienia – 3 lub 5 lat. Zasadą będzie, że prawo do wymiaru wygaśnie po upływie 3 lat, z wyjątkiem sytuacji określonych w ustawie, w trakcie, których przedawnienie wymiaru nastąpi z upływem 5 lat. Uszczegółowienie tej kwestii, czyli określenie przypadków, w których przedawnienie wymiaru będzie następowało po upływie 3 lat.


Ordynacja podatkowa ma uwzględnić także bogate, a zwłaszcza ukształtowane orzecznictwo w sprawach podatkowych.


Obecnie działająca przy ministrze finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opracuje projekt ustawy – Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi.Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych,

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także