Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Reorganizacja sądów rejonowych zgodna z Konstytucją
http://sxc.hu/
Ministerstwo Sprawiedliwości

Reorganizacja sądów rejonowych zgodna z Konstytucją

Tworzenie i znoszenie sądów nie jest równoznaczne z określeniem lub zmianą ich ustroju - wskazał Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu orzeczenia w sprawie przepisów, na mocy których dokonano reorganizacji sądów rejonowych.

Trybunał orzekł, że podstawa prawna rozporządzenia, na mocy którego Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin zniósł 79 sądów rejonowych, jest zgodna z Konstytucją.

- Na poziomie ustawy muszą być określone podstawowe elementy ustroju i właściwości sądów, nie wyklucza to jednak odesłania przez ustawodawcę spraw szczegółowych do regulacji w drodze rozporządzenia - orzekł TK.

Kluczowy przepis z …1950 roku

Trybunał Konstytucyjny ostatecznie potwierdził dzisiaj konstytucyjność mechanizmu, który obowiązuje w polskim prawie od kilkudziesięciu lat. Podpisując rozporządzenie o reorganizacji 79 małych sądów Minister Sprawiedliwości działał na podstawie ustawy i przepisu funkcjonującego w polskim prawie od 1950 roku.

- Mamy nadzieję, że teraz już nikt nie będzie podważał prawa Ministra Sprawiedliwości do kształtowania struktury sądów powszechnych w Polsce – powiedział Jarosław Gowin w trakcie konferencji prasowej. - Z uprawnienia do powoływania i znoszenia sądów rozporządzeniem korzystał każdy z dotychczasowych Ministrów Sprawiedliwości nie tylko reorganizując, ale powołując każdy z istniejących obecnie sądów powszechnych. Zresztą podobne uprawnienia ma władza wykonawcza w innych krajach europejskich np. w Austrii czy Francji – dodał.

Konsolidacja sądów skróci czas trwania toczących się postępowań

Reforma sądów rejonowych jest jednym z elementów prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości polityki mającej na celu usprawnienie pracy polskich sądów i skrócenie o 1/3 toczących się w nich postępowań, czyli realizację zadań postawionych przez Premiera w expose.

- Konsolidacja małych sądów jest korzystna dla Polaków. Wymiar sprawiedliwości jest dla obywateli, a nie dla polityków, samorządowców, sędziów i pracowników sądów – przekonuje Minister Sprawiedliwości. - Konsolidacja 79 najmniejszych pozwoli systematycznie usprawniać funkcjonowanie polskich sądów i lepiej wykorzystać prace sędziów. Już widać pierwsze pozytywne efekty tej reformy- dodał.

Dotychczas czas pracy sędziów był nieracjonalnie wykorzystywany!

Celem wprowadzonych zmian jest przede wszystkim bardziej racjonalne i elastyczne wykorzystanie potencjału polskich sędziów, a nie oszczędności. Konsolidacja umożliwia prezesowi sądu rejonowego sprawniejsze zarządzanie pracą podległych mu sędziów i jeśli zajdzie taka konieczność skierowanie ich do orzekania w wydziałach, w których przykładowo występują braki kadrowe.

Reorganizacja objęła 79 najmniejszych sądów rejonowych, tj. 24,6% wszystkich jednostek tego szczebla, w których limit etatów sędziowskich wynosi 558. Zmiana objęła również 1878 urzędników. Reorganizacja została przeprowadzona, ponieważ instytucja, w której prawie połowa pracowników pełni funkcje kierownicze, a pozostała część sędziów rzeczywiście pracuje (orzeka) nigdy nie będzie efektywna.

Loading Comments