Remont dużego domu z dwiema stawkami VAT
http://sxc.hu/

Remont dużego domu z dwiema stawkami VAT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Wynika to z ograniczenia, jakie stosuje się do definiowania budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Preferencyjna stawka 8% tylko dla określonej powierzchni

Choć usługi budowlane z zasady podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku od towarów i usług, wynoszącą 23%, przepisy prawa podatkowego przewidują wyjątek od tej reguły, który pozwala na zastosowanie obniżonej stawki podatku, w wysokości 8%. Preferencja ta obejmuje usługi wykonywane w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, co wynika bezpośrednio z zapisu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w myśl którego 8% stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

To jednak nie wszystko. W przypadku budynków i lokali mieszkalnych należy ponadto pamiętać o ograniczeniach dotyczących powierzchni. Do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się bowiem:

• budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
• lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Można zatem powiedzieć, że prawem do zastosowania obniżonej stawki objęte są usługi remontowe wykonane tylko w obiektach objętych ww. programem, których powierzchnia użytkowa nie przekracza limitów określonych w ustawie.

23% tylko dla pozostałej części podstawy opodatkowania

W przypadku usług remontowych wykonywanych w obiektach domach lub mieszkaniach o powierzchni przekraczającej ww. metraż konieczne jest zastosowanie podstawowej stawki podatku, wynoszącej 23%. Nie oznacza to jednak opodatkowania całości wykonywanych robót stawką podstawową. Przepisy nadal pozwalają bowiem na zastosowanie stawki preferencyjnej, do części podstawy opodatkowania świadczonej usługi, odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej, tj. do 300 m2 w przypadku domu jednorodzinnego i 150 m2 w przypadku mieszkania. Dopiero pozostałą część, po odliczeniu części podstawy opodatkowania objętej obniżoną stawką 8%, należy opodatkować według podstawowej stawki, czyli 23%.

Przykład: Powierzchnia użytkowa domu jednorodzinnego wynosi 350 m2. Udział powierzchni, uprawniający podatnika do zastosowania preferencyjnej stawki 8% wynosi zatem:

300 m2 / 350 m2= 0,857

Konsekwencją czego jest opodatkowanie:

• 85,7% wartości netto wykonanych robót według stawki 8%,
• 14,3% wartości netto wykonanych robót stawką podstawową 23%.

Można zatem powiedzieć, że w sytuacji, gdy powierzchnia budynku jednorodzinnego lub mieszkania będzie przekraczała określony limit 300 m2 lub 150 m2, usługi świadczone w związku z prowadzonym remontem będą wymagały opodatkowania według dwóch stawek podatku od towarów i usług – obniżonej 8% i podstawowej 23%.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax-care---logo-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Jak obliczyć wynagrodzenie krok po kroku 2022? Zapytaj eksperta!