Remanent likwidacyjny zastąpiony wykazem w podatku PIT - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Remanent likwidacyjny zastąpiony wykazem w podatku PIT
Kamil Sztandera
http://sxc.hu/
Podatnik.info

Remanent likwidacyjny zastąpiony wykazem w podatku PIT

Podziel się tym artykułem:   

Likwidacja firmy wiąże się nie tylko z rozczarowaniem wynikającym z niepowodzenia w biznesie, ale również różnego rodzaju obowiązkami wobec fiskusa. Jednym z nich jest remanent likwidacyjny.

Pojęcie remanentu likwidacyjnego nie istnieje już w ustawie o PIT

Remanent likwidacyjny przeprowadza się odrębnie zarówno w ramach podatku PIT, jak i VAT. Z pewnością pocieszeniem dla podatników jest fakt, że od 2011 r. nie trzeba płacić podatku dochodowego od osób fizycznych  w formie zryczałtowanej w wysokości 10 proc. dochodu. Ponadto znowelizowane przepisy zniosły pojęcie remanentu likwidacyjnego. Nadal jednak przedsiębiorca likwidujący działalność gospodarczą lub spółkę niebędącą osobą prawną musi sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z tego rodzaju spółki. Najpierw jednak trzeba powiadomić naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji naszej firmy co najmniej 7 dni przed datą przeprowadzenia wykazu. Ponadto dodatkowym obowiązkiem przedsiębiorcy jest sporządzenie spisu z natury w PIT.

Zgodnie z art. 24 ust. 3a ustawy o PIT wykaz składników majątku powinien zawierać co najmniej następujące dane:

  • liczbę porządkową,
  • określenie (nazwę) składnika majątku,
  • datę nabycia składnika majątku,
  • kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
  • wartość początkową,
  • metodę amortyzacji,
  • sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.


W ten sposób podatnik rozliczy kwestie dotyczące podatku PIT związane ze składnikami uzyskanymi w dniu likwidacji działalności gospodarczej.

Natomiast dochód uzyskany ze sprzedaży majątku pozostałego po likwidacji przez 6 lat od daty zaprzestania działalności firmy podlega opodatkowaniu jako przychód  zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 17 ustawy o PIT. Okres ten należy liczyć od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja. Natomiast jeżeli sprzedaż majątku likwidacyjnego nastąpi po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a ponadto zbycie to nie będzie następowało w ramach wykonywanej działalności (zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o PIT), to jest ona zwolniona z opodatkowania.


Podatnik.info 

Podziel się tym artykułem: