Rekordowe bezrobocie młodych
http://sxc.hu/

Rekordowe bezrobocie młodych

Niekorzystną sytuację na rynkach pracy w Europie wciąż potęguje kryzys gospodarczy. Wskaźnik stopy bezrobocia osób poniżej 25. roku życia utrzymuje się na ponad dwukrotnie wyższym poziomie w porównaniu do wartości stopy bezrobocia wszystkich aktywnych zawodowo. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat, w maju 2012 roku w Unii Europejskiej bez pracy pozostawało 5 517 mln osób, które nie ukończyły 25. roku życia. Stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wyniosła 22,7%.

Najgorzej sytuacja wygląda na południu Europy. Bez pracy pozostaje ponad połowa młodych Hiszpanów (52,1%) i Greków (52,8%). Niewiele lepiej jest na Słowacji (38,8%) oraz w Portugalii i we Włoszech (w obu ponad 36%). Dalej znalazły się Bułgaria (29,2%), Irlandia (28,5%), Litwa (27,7%) i Węgry (26%).

W Polsce skala zjawiska nie jest aż tak dramatyczna. Mimo wszystko bezrobocie wśród młodych Polaków wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie 24,9% (spadek z 26,4% zanotowanych w styczniu 2012 roku). – Jedną z wielu przyczyn tak wysokiego bezrobocia wśród młodych może być problem niedopasowania kompetencyjnego młodych do oczekiwań pracodawców. Dotyczy to zarówno niedopasowania w zakresie wiedzy uzyskanej np. w toku studiów, jak i kompetencji i umiejętności ukształtowanych na kolejnych etapach edukacji. Pracodawcy skarżą się na brak takich kompetencji u młodych jak umiejętność pracy w zespole, czy też umiejętności komunikacji – komentuje Diana Turek z Sedak & Sedalk.

W podobnej sytuacji są Szwedzi (24,6%) i Francuzi (22,7%). W pozostałych krajach wartość stopy bezrobocia osób, które nie ukończyły 25. roku życia jest niższa od średniej dla całej UE.

Najniższe bezrobocie wśród młodych odnotowano w Niemczech. Mimo kryzysu, stopa bezrobocia osób poniżej 25. roku życia spadła tam z ponad 11% w 2007 r. do 7,9% w maju 2012 r. Oprócz naszych zachodnich sąsiadów, dobrze wygląda sytuacja na rynku pracy w Austrii, gdzie stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej wynosi 8,3%. Grono krajów mogących się poszczycić bezrobociem wśród młodych poniżej 10% uzupełnia Holandia z wynikiem 9,2%. – Warto zaznaczyć, że w 2011 roku stopa bezrobocia w Austrii, Holandii czy Niemczech była najniższa wśród wszystkich krajów Eurolandu. Tym samym, bezrobocie wśród młodych kształtowało się w tych państwach na niższym poziomie w porównaniu do innych krajów UE – dodaje specjalista z Sedlak & Sedlak.

 

rynekpracy.pl

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 94 głosów
48%

przez telefon

45 głosów
47%

z komputera

44 głosów
1%

w oddziale w banku

1 głosów
4%

na poczcie lub w punktach opłat

4 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także