Rekompensata za nieterminowe regulowanie długów - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Kto powinien płacić odszkodowania przyznane przez sąd ofiarom urzędniczych pomyłek?
Wyniki sondażu: sondaż 352 głosów
75%

Urzędnik który popełnił błąd

265 głosów
4%

Skarb Państwa

14 głosów
20%

Po połowie winny urzędnik i Skarb Państwa

69 głosów
1%

Odszkodowania nie powinny być zasądzane w czasie kryzysu

4 głosów
Kalendarz podatnika
Rekompensata za nieterminowe regulowanie długów
Redakcja
http://sxc.hu/

Rekompensata za nieterminowe regulowanie długów

Podziel się tym artykułem:   

Dyrektywa dotycząca opóźnień w płatnościach została przygotowana w szczególności z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Średni czas oczekiwania na płatność wzrósł według danych Europejskiego Indeksu Płatności z 55 do 57 dni w ciągu roku.

Zwłaszcza w przypadku małych i średnich firm takie nieterminowe regulowanie kwestii finansowych może doprowadzić nawet do ich upadku. W związku z tym 23 lutego br. ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dyrektywę, której założeniem jest nałożenie obowiązku zrekompensowania wierzycielowi kosztów odzyskania należności, w przypadku nieterminowego spłacania długu. 

 

Państwa członkowskie UE będą miały czas do 16 marca 2013 roku na wdrożenie przepisów powstałej dyrektywy w krajowe porządki prawne.

 

Nowe regulacje zobowiązują do dokonywania płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. Ten przepis stosuje się, gdy strony umowy nie zdecydują o innym dniu płatności. W przypadku pewnych niejasności, termin może być również liczony od momentu dostarczenia towarów czy wykonania usługi. Wprowadzono również przepis, który ma zabezpieczyć przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorców. Zgodnie z nim, przekroczenie 60-dniowego terminu płatności jest możliwe tylko wtedy, gdy termin ten nie jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

 

Dyrektywa wprowadza jednak pewne ograniczenia w przypadku okresów przekraczających 30 dni. Dotyczy to sytuacji, kiedy dochodzi do zawarcia kontraktu z władzami publicznymi. Termin płatności nie może wtedy przekraczać 60 dni.

 

Przewidziano również inne postawienia, które dotyczą kontraktów B2B. Ich celem jest regulacja relacji pomiędzy firmą a partnerami, pośrednikami, dostawcami, dystrybutorami oraz punktami sprzedaży i świadczenia usług. Dzięki tej dyrektywie możliwe będzie uzgodnienie przez strony umowy dłuższych terminów płatności.

 

Nowa dyrektywa podnosi również podstawę naliczania odsetek ustawowych należnych wierzycielowi w razie wystąpienia opóźnienia w płatnościach z 7 do 8 proc. Zasady przyszłych regulacji umożliwiają wierzycielowi otrzymanie dodatkowej rekompensaty.

 

Posłuży do tego nowy instrument tzw. rekompensata kosztów odzyskania należności. Wierzycie będzie mógł z niej skorzystać już w pierwszym dniu wystąpienia opóźnienia w płatnościach. Wysokość takiej rekompensaty wynosi 40 euro, jednak wierzyciel będzie miał prawo do odzyskania pozostałych kosztów powstałych w wyniku odzyskiwania należności i wykraczających poza ustaloną kwotę 40 euro.

Podziel się tym artykułem: