Rejestracja samochodów z UE – szybsza i prostsza -...
http://sxc.hu/

Rejestracja samochodów z UE – szybsza i prostsza - propozycja zmian w przygotowaniu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt dotyczący ograniczenia i uczynienia mniej uciążliwymi procedur związanych z rejestracją oraz utrzymaniem samochodów. Zmiany mają dotyczyć nie tylko szybszego rejestrowania aut, ale także możliwości elektronicznego wylegitymowania się w razie kontroli, jak również posiadania jednej tablicy rejestracyjnej przypisanej danemu pojazdowi.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Główną ideą założeń projektu jest możliwość dokonania wszelkich formalności związanych z rejestracją przez kierowcę w jednym miejscu. Wszelkie wymagane dokumenty, również i te przez urząd skarbowy, mogłyby zostać sprawdzone na miejscu i rozesłane do odpowiednich urzędów. Dzięki elektronicznej weryfikacji danych znacznie skróci się czas trwania wszelkich procedur jak również zostanie zminimalizowane ryzyko wystąpienia błędów w rejestracji.

Nowe rozwiązania proponowane w projekcie dotyczyć mają uprawnienia do posiadania przez auto tylko jednego numeru rejestracyjnego na cały okres użytkowania, niezależnie od faktu zmiany właściciela. W momencie zakupu używanego pojazdu nie będziemy już musieli składać wniosku o przyznanie nowych numerów rejestracyjnych. Również i „nasze” numery nie przepadną, nie będzie już potrzeby zwracania ich do organu rejestrującego, a zatem będziemy mogli dalej z nich korzystać. Rozwiązanie to jednak nie będzie obejmowało pojazdów służb oraz pojazdów dyplomatycznych.

Projekt zakłada także powszechny dostęp do informacji o liczbie właścicieli oraz wysokości przebiegu samochodu. Takie dane byłyby umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i byłyby przekazywane za pośrednictwem stacji kontroli pojazdów. Takie środki ostrożności mogłyby przyczynić się do ukrócenia procederu związanego z tzw. „cofaniem liczników”, w celu wykazania mniejszej eksploatacji auta niż w rzeczywistości. W celu zasięgnięcia takich informacji będzie można wpisać dane z dowodu rejestracyjnego auta (lub jego numer) do ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), a następnie wyświetlą nam się odpowiednie informacje dotyczące naszego pojazdu.

Propozycje zmian zakładają również zniesienie wymogu rejestracji pojazdu u właściwego nam ze względu na miejsce zamieszkania starosty – będziemy mogli dokonać niezbędnych formalności na terenie całego kraju. Podobnie ma być także z możliwością uzyskania prawa jazdy. Nowelizacja umożliwiłaby także wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego kompetencji nadawania uprawnień uczestnikowi ruchu drogowego do niezwłocznego korzystania z nabytego świeżo prawa do kierowania pojazdem.

Dość rewolucyjną propozycją zmiany jest także możliwość zniesienia obowiązku legitymowania się w razie kontroli drogowej dokumentami takimi jak: dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa lub prawo jazdy. Wszelkie informacje będą bowiem zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Postulaty te stanowią tylko niektóre propozycje projektu ustawy o centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców.

Loading Comments
Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Abolicja dla cudzoziemców