Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Rejestracja samochodów z UE – szybsza i prostsza -...
http://sxc.hu/

Rejestracja samochodów z UE – szybsza i prostsza - propozycja zmian w przygotowaniu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt dotyczący ograniczenia i uczynienia mniej uciążliwymi procedur związanych z rejestracją oraz utrzymaniem samochodów. Zmiany mają dotyczyć nie tylko szybszego rejestrowania aut, ale także możliwości elektronicznego wylegitymowania się w razie kontroli, jak również posiadania jednej tablicy rejestracyjnej przypisanej danemu pojazdowi.

Główną ideą założeń projektu jest możliwość dokonania wszelkich formalności związanych z rejestracją przez kierowcę w jednym miejscu. Wszelkie wymagane dokumenty, również i te przez urząd skarbowy, mogłyby zostać sprawdzone na miejscu i rozesłane do odpowiednich urzędów. Dzięki elektronicznej weryfikacji danych znacznie skróci się czas trwania wszelkich procedur jak również zostanie zminimalizowane ryzyko wystąpienia błędów w rejestracji.

Nowe rozwiązania proponowane w projekcie dotyczyć mają uprawnienia do posiadania przez auto tylko jednego numeru rejestracyjnego na cały okres użytkowania, niezależnie od faktu zmiany właściciela. W momencie zakupu używanego pojazdu nie będziemy już musieli składać wniosku o przyznanie nowych numerów rejestracyjnych. Również i „nasze” numery nie przepadną, nie będzie już potrzeby zwracania ich do organu rejestrującego, a zatem będziemy mogli dalej z nich korzystać. Rozwiązanie to jednak nie będzie obejmowało pojazdów służb oraz pojazdów dyplomatycznych.

Projekt zakłada także powszechny dostęp do informacji o liczbie właścicieli oraz wysokości przebiegu samochodu. Takie dane byłyby umieszczane w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP) i byłyby przekazywane za pośrednictwem stacji kontroli pojazdów. Takie środki ostrożności mogłyby przyczynić się do ukrócenia procederu związanego z tzw. „cofaniem liczników”, w celu wykazania mniejszej eksploatacji auta niż w rzeczywistości. W celu zasięgnięcia takich informacji będzie można wpisać dane z dowodu rejestracyjnego auta (lub jego numer) do ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej), a następnie wyświetlą nam się odpowiednie informacje dotyczące naszego pojazdu.

Propozycje zmian zakładają również zniesienie wymogu rejestracji pojazdu u właściwego nam ze względu na miejsce zamieszkania starosty – będziemy mogli dokonać niezbędnych formalności na terenie całego kraju. Podobnie ma być także z możliwością uzyskania prawa jazdy. Nowelizacja umożliwiłaby także wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego kompetencji nadawania uprawnień uczestnikowi ruchu drogowego do niezwłocznego korzystania z nabytego świeżo prawa do kierowania pojazdem.

Dość rewolucyjną propozycją zmiany jest także możliwość zniesienia obowiązku legitymowania się w razie kontroli drogowej dokumentami takimi jak: dowód rejestracyjny, polisa ubezpieczeniowa lub prawo jazdy. Wszelkie informacje będą bowiem zawarte w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP).

Postulaty te stanowią tylko niektóre propozycje projektu ustawy o centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców.

Loading Comments