Reforma OFE niezgodna z Konstytucją?
http://sxc.hu/
KP Lewiatan, KPRM

Reforma OFE niezgodna z Konstytucją?

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Propozycje rządu oznaczają nacjonalizację środków zgromadzonych w filarze kapitałowym i jego stopniową likwidację. Naruszają art. 21 i 64 Konstytucji RP, dotyczące ochrony własności - uważa Konfederacja Lewiatan.

Politycy w dowolny sposób będą mogli decydować o wysokości emerytury?

Propozycje zmian w systemie emerytalnym są niekorzystne dla przyszłych emerytów. Oznaczają de facto likwidację filara kapitałowego, który pozostanie jedynie w kadłubowej wersji funduszy, które będą mogły inwestować tylko w akcje. Napływ nowej składki nie będzie w stanie zrekompensować utraty aktywów przenoszonych do ZUS. Są one też złe dla osób młodych, bo zwiększają zobowiązania ZUS w przyszłości i podwyższają ryzyko destabilizacji systemu.

Co te zmiany oznaczają dla przyszłych emerytów - zamieniamy zobowiązanie państwa wobec przyszłych emerytów, które ma dzisiaj wymiar papieru wartościowego, na zobowiązanie „ustawowe". Czyli to jak waloryzowany będzie nasz kapitał, który zamiast trafiać do II filara trafi do ZUS, zależeć będzie od decyzji polityków. Ustawy bowiem można zawsze zmienić - inaczej definiując sposób waloryzacji naszego kapitału emerytalnego gromadzonego na subkoncie w ZUS. Wysokość przyszłych emerytur będzie zatem w rękach polityków.

Ucierpi giełda i inwestorzy?

Co te zmiany oznaczają dla rynku finansowego - na giełdę może w krótkim okresie trafić więcej akcji niż wynika to z normalnego obrotu, bowiem dzisiaj w portfelach OFE znajduje się mniej obligacji niż 31.12.2012 r. Poza tym wszystkie OFE, niezależnie od tego, jaką część ich aktywów stanowiły obligacje w dniu 31.12.2012 r., będą musiały przetransferować 51,5 proc. wartości swoich aktywów do ZUS. Oznacza to, że OFE będą musiały sprzedaż w krótkim czasie część akcji znajdujących się w ich portfelach, co zapewne wpłynie na obniżenie wyceny całego rynku. I ci inwestorzy, którzy w tym okresie (zapewne do końca 2013 r.) będą musieli sprzedać posiadane akcje, pozbędą się ich po niższej wycenie.

OFE są podmiotami prywatnymi uprawnionymi do inwestowania aktywów (obligacji SP i akcji) do czasu przejścia przez ubezpieczonych (członków OFE) na emeryturę. Do tego czasu środki te stanowią własność OFE, które są zobowiązane do ich inwestowania w interesie osoby ubezpieczonej. Funkcjonowanie OFE jest zbliżone do Funduszy Inwestycyjnych. W obu przypadkach środki w nich gromadzone są zarządzane przez specjalny podmiot na rzecz powierzającego. Relacja członka OFE z funduszem oparta jest na prywatnoprawnej umowie wzajemnej, która jest podstawą wzajemnych stosunków między tymi stronami.

Przeniesienie środków z OFE do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego to przewłaszczenie środków będących własnością OFE na rzecz instytucji publicznej. Spełnione są tu więc kryteria wywłaszczenia OFE z części ich aktywów bez odszkodowania (to samo dotyczy umorzenia obligacji SP).

Poważne wątpliwości pod kątem zgodności z konstytucyjną zasadą zaufania obywateli do państwa (art. 2 konstytucji) budzi również proces dialogu nad propozycjami zmian w OFE (konsultacje społeczne w trakcie wakacji, nie uwzględnienie w ogóle uwag podmiotów biorących udział w konsultacjach, tempo prac).

Wzrośnie ukryty dług państwa?

Zdaniem Lewiatana od początku 2014 r. znacząco mniejszy będzie dopływ kapitału na giełdę, mniejsze angażowanie kapitałów gromadzonych przez przyszłych emerytów w OFE w procesy prywatyzacji przez giełdę, nastąpi zmniejszenie potencjału rozwojowego GPW. Niższe też będą transfery z budżetu do FUS (ZUS). Ale także należy się spodziewać zwiększenia długu ukrytego, który będzie narastał. Będą rosły ukryte (przyszłe emerytury) zobowiązania państwa.

Zaskakujące jest nie uwzględnienie przez rząd pojawiających się w trakcie debaty propozycji, które pozwalały jednocześnie ograniczyć wysokość długu publicznego nie likwidując przy tym systemu kapitałowego.

Na czym polega reforma?

Przypomnijmy, że każdy, kto obecnie jest ubezpieczony w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE) oraz każdy, kto będzie wchodził do systemu emerytalnego będzie musiał wybrać, czy chce przekazywać składkę do OFE i do ZUS, czy tylko do ZUS, zapowiedział Premier Donald Tusk. Jednocześnie na 10 lat przed przejściem na emeryturę środki osób pozostających w OFE będą stopniowo transferowane do ZUS. OFE nie będą inwestować w Obligacje Skarbu Państwa, a te które są obecnie w ich posiadaniu zostaną przetransferowane do ZUS. Środki z nich trafią na konta poszczególnych ubezpieczonych w ZUS. Agencja Moody’s stwierdziła, że te zmiany nie zmieniają jej poglądu na wiarygodność kredytową Polski. Rating Polski według Moody's to A2 z perspektywą stabilną.

- Zmiany, które zaproponował Premier Tusk znacząco obniżają zadłużenie i pozwolą na bezpieczne dla stabilności finansowej współfinansowanie rozwoju ze środków unijnych oraz na przyspieszenie wzrostu. Mamy 300 mld z Unii i ambitne plany inwestycyjne na poziomie centralnym i samorządowym. Nie możemy ich zaprzepaścić, bo to ostatni budżet Unijny, które daje nam szanse na taki skok cywilizacyjny. Jednocześnie proponowane rozwiązania są neutralne dla emerytów bo spowodują jedynie zamianę jednej formy zobowiązania państwa: obligacji na inną: zobowiązania ZUS. Wysokość naszych emerytur będzie zależała od wielkości PKB w momencie, kiedy już staniemy się emerytami - komentuje Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej.

Loading Comments
Gorące tematy
Kto powinien mieć obowiązek używania kas fiskalnych?
Wyniki sondażu: sondaż 211 głosów
59%

Wszyscy przedsiębiorcy bez wyjątku

125 głosów
27%

Przedsiębiorcy osiągający duże obroty

56 głosów
14%

Niektóre grupy zawodowe

30 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Decyzja rządu oznacza całkowitą likwidację OFE?