Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Przez niechlujną ustawę budżet straci 10 miliardów...
http://sxc.hu/
ISP Modzelewski i Wspólnicy

Przez niechlujną ustawę budżet straci 10 miliardów złotych?

Fakturowanie dostawy towarów wymienionych w art. 11 ustawy o podatku od towarów i usług - dotyczy rozszerzenia zakresu tzw. odwrotnego obciążenia w krajowym obrocie towarowym.

Od wtorku, czyli z dniem 1 października 2013 r. wchodzi w życie nowy załącznik nr 11 do ustawy o podatku od towarów i usług, który wielokrotnie rozszerza zakres tzw. odwrotnego obciążenia w krajowym obrocie towarowym. Obok złomu i części odpadów, pojawia się tam prawie cały obrót wyrobami stalowymi, miedzią, resztą odpadów oraz rynek surowców wtórnych. Budżet do końca roku straci na tym ponad 2 mld zł, w roku przyszłym – prawie 8 mld zł.

Gdy ustawy piszą lobbyści pod rękę z „ekspertami”, nie wiadomo nawet jak dokumentować te czynności. Obowiązek wystawienia faktury ciąży na „podatniku”, a nim nie jest dostawca, bo obowiązek podatkowy powstaje u nabywcy (art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy), który tu jest „podatnikiem”. Definicja podmiotowości podatkowej „podatników” tego podatku jest jednoznaczna: to ten, kto wykonuje czynności podlegające opodatkowaniu, chyba że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy (usługobiorcy) z tytułu dostawy towarów (świadczenia usług).

Co prawda niechluje pisząc rozporządzenie dotyczące fakturowania kazali w przypadku tych czynności nie pisać na fakturach stawek, ale nie wiadomo, kto ma to robić, skoro obowiązek podatkowy ciąży na „podatniku”, a nim nie jest dostawca tylko nabywca, a on powinien właśnie napisać na fakturze zarówno stawkę jak i kwotę podatku, czyli przepisy regulują treść dokumentu, który musi wystawić „podatnik”, mimo że podmiot będący dostawcą nie jest „podatnikiem”. Rodzi się zresztą pytanie, czy rozporządzenie wydane na podstawie art. 106 tej ustawy może regulować obowiązki podmiotów, które nie są podatnikami? Zapewne nie może, ale te dywagacje są zupełnie niezrozumiałe dla osób rządzących obecnie przepisami na temat tego podatku. Co ma więc robić dostawca towarów wymienionych w tym załączniku? Powinien wystawić jakąś fakturę, która dokumentuje jego czynność, oczywiście bez podatku. Natomiast nabywca – podatnik wystawi fakturę wewnętrzną (bo jeszcze można do końca roku), w której określi kwotę podstawową opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.


Można również inaczej: to nabywca wystawi fakturę podatkową w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden daje dostawcy. Oczywiście na tym dokumencie będzie podana podstawa opodatkowania, podatek należny i stawki, ale wyrazy „odwrotne obciążenie” wskazują, że podatnikiem z tego tytułu jest nabywca.

A jak będzie w przyszłym roku? Przecież już nie będzie faktur wewnętrznych. Nie martwmy się na zapas.Prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Loading Comments