Przemoc ekonomiczna
http://sxc.hu/
Skarbiec.biz

Przemoc ekonomiczna

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przybywa ofiar, doświadczających przemocy ekonomicznej. To bardzo szczególny rodzaj znęcania się nad drugą osobą, nie pozostawiający żadnych widocznych śladów na ciele, za to wyniszczający od środka i przyczyniający się do powstania zaburzeń psychicznych: depresji czy nerwicy.

Na łasce partnera

Przemoc ekonomiczna dotyka najczęściej kobiety. Bezrobotne. Z przymusu. Nie posiadając własnych środków, stają się całkowicie uzależnione finansowo od swojego partnera, a ten w niezwykle wyrafinowany sposób wykorzystuje tę sytuację, poniżając kobietę i znęcając się nad nią psychicznie. Uniemożliwia jej dostęp do konta, wydziela kwoty potrzebne na utrzymanie domu, skrupulatnie kontroluje wydatki, utrudnia podjęcie pracy zarobkowej, pozbawia elementarnych praw decydowania o sobie i rodzinie, stosuje ubezwłasnowolnienie, uniemożliwia korzystanie z pomieszczeń niezbędnych do zaspakajania potrzeb np. kuchni czy łazienki. Pieniądze są w tym wypadku kartą przetargową. Kobieta otrzymuje je, jeśli spełni warunki partnera. Nie jest jednak powiedziane, że otrzyma kwotę zaspokajającą jej potrzeby. Znane są przypadki kobiet, którym wydzielano 5 zł na przygotowanie obiadu dla kilkuosobowej rodziny. Ale przemoc ekonomiczna przybiera różne postaci. Ma miejsce również wtedy, gdy partner bezwzględnie wykorzystuje pracę partnerki. Zaciąga kredyty i zmusza kobietę do ich spłaty, przywłaszcza dla siebie środki przeznaczone na utrzymanie rodziny.

Opłakane skutki

Tego typu przemoc ma długofalowe skutki. Ofiary cierpią na nerwice, depresje, mają obniżone poczucie własnej wartości. Przede wszystkim jednak zostają wykluczone na lata z najważniejszych sfer życia. Zwłaszcza w przypadku kobiet niepracujących. Znacznie trudniej uwolnić im się od oprawcy. Nie odchodzą ze strachu o to, że nie poradzą sobie bez partnera. Odsunięte od rynku pracy, nie wiedzą, jak wrócić do zawodowego obiegu. Nie potrafią też zarządzać finansami. Nie lepiej jest w przypadku drugiego rodzaju przemocy. W tym wypadku ofiarę z oprawcą na lata związują zaciągnięte kredyty.

Stary problem

Przemoc ekonomiczna nie jest nowym problemem. Już w 2008 roku amerykańscy badacze wskazali, że w ponad 90 % przypadków przemocy w rodzinie mamy do czynienia również z przemocą ekonomiczną. Ta ostatnia najczęściej bowiem współwystępuje z innymi formami przemocy, choć zdarza się również, że ma charakter niezależny. W Polsce brakuje danych na temat jej zasięgu. Nie ma bowiem wymogu zbierania takich informacji przez urzędy do tego powołane. Więcej. Jak przypomina Fundacja Centrum Praw Kobiet, mało się o tego rodzaju przemocy mówi, nie ma o niej wzmianki w polskim prawie.

Będą nowe dane

Po raz pierwszy statystyki na temat przemocy ekonomicznej przedstawiono w raporcie pogotowia „Niebieska Linia”. W latach 2008-2010 przypadki przemocy ekonomicznej stanowiły 8 % wszystkich zgłoszonych do pogotowia. Nieco świeższe badania na temat skali zjawiska opublikowało w 2010 roku TNS OBOP. Blisko 12 % kobiet i 6 % mężczyzn pytanych przez TNS OBOP przyznało, że przynajmniej raz w życiu doświadczyło przemocy ekonomicznej ze strony innego członka gospodarstwa domowego. Skala zjawiska może być znacznie większa. Tego, jak duża, dowiemy się na początku przyszłego roku. Przemoc ekonomiczna po raz pierwszy zostanie uwzględniona w statystykach przemocy domowej prowadzonych przez policję. Pierwsze podsumowania już są. Jak informował „Dziennik Gazeta Prawna”, w pierwszym półroczu tego roku ujawniono 627 przypadków przemocy ekonomicznej.


Portal Skarbiec.Biz


Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
W Polsce kobiety średnio zarabiają o 18 proc. mniej od mężczyzn. Dysproporcje zależą od stanowiska