Przedszkole jest dochodowe, gdy działa w sąsiedztwie...
http://sxc.hu/

Przedszkole jest dochodowe, gdy działa w sąsiedztwie nowego osiedla

Właściciel przedszkola nie musi mieć specjalnego wykształcenia. Musi mieć za to dostosowany lokal, kapitał i profesjonalnych wychowawców. Jest to przedsięwzięcie dochodowe, choć nie proste.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przepisy prawa regulują, by grupy dzieci przebywających w przedszkolu liczyły nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 25 osób. Ponadto musi być realizowany podstawowy program edukacji przedszkolaków, a do tego potrzeba osób z wykształceniem o profilu wychowanie przedszkolne.

Pomieszczenia przedszkola powinny mieć wysokość co najmniej 2,5 m. Właściciel przedszkola może otrzymać dotację z urzędu gminy na prowadzenie takiej placówki.

Pierwszym etapem założenia prywatnego przedszkola jest rejestracja działalności gospodarczej w urzędzie gminy lub miasta. Najprostszą formą w tym przypadku jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Przy nowych osiedlach przedszkola wyrastają jak „grzyby po deszczu”. By być konkurencyjnym, wiele z nich oferuje zajęcia dodatkowe: rytmika, taniec, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, sztuka.

Specjalne warunki lokalowe

Najtrudniejszą częścią zakładania przedszkola jest spełnienie wymogów lokalowych i kadrowych. Lokal przeznaczony na tego typu działalność musi być bezpieczny pod trzema względami: sanitarnym, przeciwpożarowym i epidemiologicznym. W związku z tymi wymogami czeka nas wizyta w kilku urzędach. Najpierw trzeba wybrać się do sanepidu, następnie do architekta i straży pożarnej po stosowne zaświadczenia.

Nasz budynek musi spełnić kryteria ochrony przeciwpożarowej prawie takie jak szpital. W innej sytuacji będziemy musieli spełnić dodatkowe wymogi. Koniecznością jest w tej sytuacji umiejscowienie lokalu na parterze. Budynek musi posiadać dwa wyjścia ewakuacyjne i być wyposażony w 4-kilogramową gaśnicę.

Na każdą grupę (wiekową) dzieci musi przypadać 16 mkw. powierzchni. Ponadto jeden lokal powinien być przeznaczony wyłącznie dla jednej grupy dzieci. Natomiast ściany do wysokości 2 m powinniśmy pokryć łatwymi do utrzymania czystości, zmywalnymi i nietoksycznymi materiałami budowlanymi. Wszystkie grzejniki muszą być odkryte, a temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić, co najmniej 20 stopni C.

W przedszkolu musi być, przynajmniej jedna szatnia i osobne pomieszczenie na środki czystości stosowane do utrzymania higieny. Co najmniej połowa okien musi się otwierać, wszystkie zabawki znajdujące się w przedszkolu powinny być zaopatrzone w unijny znak CE.

Wykwalifikowany personel

Przedsiębiorca, który zdecydował się na założenie przedszkola nie musi mieć specjalistycznego wykształcenia. Ale osoby, które zajmują się dziećmi powinny mieć co najmniej licencjackie wykształcenie pedagogiczne i orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola lub opiekuna do dzieci.

Przedszkolem kieruje dyrektor, z tytułem nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, i z co najmniej 5-letnim doświadczeniem pedagogicznym. Prawo nie reguluje dokładnie wymogów dotyczących liczby nauczycieli w stosunku do ilości dzieci przebywających w przedszkolu. Przedszkole niepubliczne podobnie jak każda inna placówka oświatowa musi realizować tzw. minimum programowe określone ramowo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ile to kosztuje?

Ważną sprawą zakładania i funkcjonowania przedszkola jest sprawa finansowania jego działalności. Koszty uruchomienia przedszkola są spore. W zależności od stanu lokalu, który musimy zaadaptować może to być od 100 tys. do 300 tys. zł. Zakup sprzętu, w tym umeblowania dla 25 dzieci: materace, wyposażenie kuchni, stołówki i szatni to kolejne około 60 tys. zł wydatku.

Zakup TV, innego sprzętu elektronicznego i komputera – 10 tys. zł

Zatrudnienie personelu także kosztuje. Jeżeli stworzymy przedszkole dla 25 dzieci to należy zatrudnić co najmniej 4 nauczycieli i opiekunów. Koszty wynagrodzenia to 4 x 3, 5 tys. zł, czyli 14 tys zł. Do tego należy jeszcze dodać wynagrodzenie dyrektora przedszkola – 5 tys zł.

Jakie są zyski, ile można zarobić?

Źródłem dochodu, są przede wszystkim pieniądze wpłacane przez rodziców w formie comiesięcznego czesnego. Jednak ustalając cenę trzeba uwzględnić lokalne warunki rynkowe, zamożność rodziców oraz liczbę chętnych i przede wszystkim ceny konkurencji. Kwota ta nie powinna być zbyt wygórowana, aby przedszkole mogło być konkurencyjne. Przepisy nie regulują w tym przypadku cennika opłat.

Wysokość czesnego konkurencji może być różna w zależności od usytuowania i regionu przedszkola oraz ze względu na ofertę programową. Wysokość opłat podbijają dodatkowe zajęcia np. lekcje angielskiego, wycieczki, wyjścia na basen, lekcje tańca. I na tym wiele się zarabia. Czesne wynosi od 500 zł do nawet 1 300 zł miesięcznie. Jeżeli kwotę pomnożymy przez maksymalną ilość dzieci, czyli 25 to otrzymamy dochód w wysokości od 12,5 tys zł do 32,5 tys zł.

Dodatkowym dochodem są oświatowe dotacje wypłacane przez gminy. Na każdego przedszkolaka przysługuje dotacja w wysokości nie niższej niż 75 proc. wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jedno dziecko.

Zasady prowadzenia przedszkoli niepublicznych regulują m.in. przepisy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. nr. 7, poz. 38).

Koszty inwestycyjne i inne wydatki

Koszty uruchomienia - Od 100 tys. do 300 tys. zł

Zakup umeblowania - 60 tys. zł

Zakup innego sprzętu - 10 tys. zł

Koszty wynagrodzenia - 19 tys. zł

Czynsz i opłaty eksploatacyjne - 4 tys. zł

Źródło: opracowanie własne

Ile można zarobić?

Opłaty od rodziców - Od 12, 5 tys. do 32, 5 tys. zł
Dotacje oświatowe (miesięczne) - Od 5 tys. zł do 16 tys. zł

Źródło: opracowanie własne

 

Portal Skarbiec.Biz
Andrzej Okrasiński

logo-portal-150

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PESEL czy NIP, - który z identyfikatorów podatnik powinien wpisać w PIT?