Przedsiębiorczej mamie przysługuje zasiłek macierzyński
http://sxc.hu/
Tax Care

Przedsiębiorczej mamie przysługuje zasiłek macierzyński

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Do urlopów związanych z urodzeniem dziecka mają prawo jedynie osoby pracujące u kogoś – urlop macierzyński czy rodzicielski jest przywilejem pracowniczym. W przypadku kobiet przedsiębiorców nie można zatem mówić o prawie do urlopu – czym innym jest jednak prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługującego w okresach uznanych wedle Kodeksu Pracy jako urlopy macierzyńskie.

Zasiłek macierzyński przysługuje też przedsiębiorczej mamie, która przyjmuje dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła o sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka. Nie dotyczy to zawodowej rodziny zastępczej.

Zasiłek macierzyński przysługuje matkom, które przed urodzeniem dziecka lub przyjęciem go na wychowanie opłacały ubezpieczenie chorobowe, które w przypadku przedsiębiorców jest dobrowolne. W 2014 r. maksymalna podstawa składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wynosi 9365 zł miesięcznie (nie może ona przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowanego do ustalenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.)

Różna wysokość zasiłku

Zasiłek wynosi 100% podstawy wymiaru za okresy tzw. podstawowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a jeśli kobieta zdecyduje się także na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego, ZUS naliczy na czas tego drugiego urlopu zasiłek w wysokości 60% podstawy wymiaru. Matka może także wnioskować o zasiłek macierzyński, który wyniesie 80% podstawy wymiaru za okres podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego – w takim przypadku na urlopie rodzicielskim zasiłek będzie wynosił także 80% (w tym jednak przypadku należy złożyć wniosek do ZUS w ciągu 14 dni po porodzie).

Za podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego uważa się przeciętny miesięczny przychód osiągnięty w okresie 12-stu miesięcy przed powstaniem prawa do zasiłku. Jest to przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe.

30 dni od ostatniego wymaganego dokumentu

Aby otrzymać zasiłek, do ZUS-u trzeba dostarczyć wniosek oraz zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu (za okres przed porodem) lub skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego kopię (za okres od dnia porodu), a także zaświadczenie płatnika składek. Jeśli przedsiębiorcza mama będzie chciała uzyskiwać zasiłek także po okresie podstawowego urlopu macierzyńskiego, a zatem w okresie dodatkowego macierzyńskiego oraz w okresie urlopu rodzicielskiego, przed datą ich rozpoczęcia musi ponownie złożyć zestaw wymienionych wyżej dokumentów. W przypadku ubiegania się o zasiłek w trakcie okresu odpowiadającego urlopowi rodzicielskiemu, dodatkowo złożyć trzeba oświadczenie, że drugi rodzic nie będzie korzystał z zasiłku rodzicielskiego lub przez jaki czas zamierza z niego korzystać.

Wypłata przedsiębiorczej mamie zasiłku macierzyńskiego rozpocznie się w ciągu 30 dni od złożenia ostatniego wymaganego dokumentu. Jeśli przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenie chorobowe, termin ten będzie liczony od opłacenia składki.

Zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego i okres odpowiadający okresowi urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jest wypłacany przez:

  • 20 tygodni - w razie urodzenia lub przyjęcia na wychowanie jednego dziecka
  • 31 tygodni - w razie urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie dwojga dzieci
  • 33 tygodni - w razie urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie trojga dzieci
  • 35 tygodni - w razie urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie czworga dzieci
  • 37 tygodni - w razie urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie pięciorga i więcej dzieci


Zasiłek za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego jest wypłacany przez:

  • 6 tygodni - w razie urodzenia albo przyjęcia na wychowanie jednego dziecka
  • 8 tygodni - w razie urodzenia przy jednym porodzie lub jednoczesnego przyjęcia na wychowanie więcej niż jednego dziecka
  • 3 tygodni - w razie korzystania z uprawnień do minimalnego wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego


Zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego jest wypłacany przez:

  • 26 tygodniKatarzyna Miazek, Tax Care

Żaneta Rowińska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Do kiedy z reguły rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 979 głosów
4%

do 31 stycznia

39 głosów
17%

do 15 lutego

167 głosów
27%

do 31 marca

269 głosów
51%

do 30 kwietnia

504 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Koniec luki macierzyńskiej od 2015 r.