Przedsiębiorcy z nadzieją oczekują na wejście w życie...
http://sxc.hu/
PKPP Lewiatan

Przedsiębiorcy z nadzieją oczekują na wejście w życie zmian w VAT

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Sejmowa Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego przyjęła wczoraj poselskie poprawki, wypracowane przy udziale PKPP Lewiatan, do projektu ustawy o VAT.

Czytelniku! Uważasz, że zmiany w VAT są korzystne, czy zaszkodzą firmom? Wyraź swoją opinię TUTAJ.

Wyjątki dla niektórych branż

- Najwięcej kontrowersji budziła treść projektowanego art. 19a, zgodnie z którym obowiązek podatkowy miałby powstawać z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zmiana ta, byłaby wyjątkowo niekorzystna dla przedsiębiorców świadczących usługi masowo (telekomunikacja, energetyka, media). Dostosowanie się do tych przepisów spowodowałoby konieczność przebudowania systemów księgowych, co szczególnie u dużych i średnich podatników wiązałoby się z olbrzymimi nakładami finansowymi. Poprawki przyjęte przez podkomisję wprowadzają wyjątek od ogólnej zasady, dla takich usług. Po zmianach obowiązek podatkowy z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej, gazu przewodowego oraz świadczenia m. in. usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych powstawał będzie z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak, niż z upływem terminu płatności - mówi Przemysław Pruszyński, ekspert PKPP Lewiatan.

Nota Korygująca w sytuacji wystąpienia drobnych błędów

Kolejną korzystną poprawką jest wprowadzenie do projektu ustawy przepisów umożliwiających nabywcy towaru lub usługi wystawienie noty korygującej, w przypadku gdy faktura zawiera drobne błędy. Projekt złożony do Sejmu tej możliwości nie przewidywał, co wiązałoby się z koniecznością wystawiania faktur korygujących nawet wtedy, gdy drobne pomyłki znalazłyby się w mało istotnych elementach faktury.

Łatwiejsze odliczanie VAT od WNT

Podkomisja przyjęła również zmianę brzmienia art. 86 ust. 10 ustawy, zgodnie z którym prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy. W projekcie Ministerstwa Finansów przepis ten zawierał warunek, że prawo to, powstaje nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny. Zgodnie ze zmianą przyjętą przez podkomisję, a postulowaną przez PKPP Lewiatan, prawo do obniżenia podatku należnego przysługiwać będzie pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie dwóch miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Podkomisja uwzględniła również postulaty przedsiębiorców dotyczące wydłużenia vacatio legis. Przepisy, które miały zacząć obowiązywać od 1 lipca 2013r. wejdą w życie 1 stycznia 2014r. 

Loading Comments
Gorące tematy
Jak długo czekasz na zwrot podatku?
Wyniki sondażu: sondaż 68 głosów
56%

dłużej niż miesiąc

38 głosów
35%

kilka tygodni

24 głosów
9%

tydzień

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Prawne podsumowanie maj 2015 r.