Przedsiębiorcy popierają projekt zmian ustawy o terminach...
http://sxc.hu/

Przedsiębiorcy popierają projekt zmian ustawy o terminach zapłaty

Pozytywnie należy ocenić przygotowany przez Ministra Gospodarki projekt zmiany ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Projekt ten został przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów.

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Przedsiębiorca musi mieć możliwość walki z nieuczciwymi kontrahentami

Ekspert Pracodawców RP Piotr Rogowiecki podkreśla, że w relacjach między przedsiębiorcami wskazana jest maksymalna swoboda umów, a terminy zapłaty powinny być wynikiem wzajemnych ustaleń. – Zgadzamy się jednak z tym, że prawo powinno dyscyplinować nieuczciwych kontrahentów do terminowych płatności – dodaje Rogowiecki. W jego opinii dotychczasowe regulacje, które wprowadzają instrumenty mające ułatwić wierzycielom egzekwowanie swoich należności, nie spełniają swojej funkcji. – Brakuje też rozwiązań w zakresie transakcji, których stroną są organy publiczne jako zamawiający – mówi Rogowiecki.

Należy zwalczać zatory płatnicze

W przedstawionych założeniach zaproponowano rozwiązania, które mogą przyczynić się do zmniejszenia zjawiska zatorów płatniczych. Zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy zasadą jest, że wierzyciel ma możliwość naliczania odsetek już od 31. dnia od momentu spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku. Przepis ten nie przyczynił się jednak do zmniejszenia zatorów płatniczych – jest on obchodzony np. przez opóźnianie dostarczenia faktury lub rachunku czy płatność w ratach. – Dlatego też popieramy propozycję ustalenia maksymalnego terminu zapłaty w transakcjach między przedsiębiorcami na poziomie 60 dni – taki przepis może urealnić stosowanie przedmiotowej ustawy – mówi ekspert Pracodawców RP. Dłuższy termin mógłby być przewidziany w sytuacjach wyjątkowych. Rogowiecki zwraca też uwagę na fakt, że konieczne jest precyzyjne ustalenie przesłanek, które umożliwiałyby umowne zastosowanie dłuższego terminu na zapłatę niż 60 dni.

Instytucje publiczne nie mogą zalegać przedsiębiorcą z płatnościami

Kwestia terminów zapłaty w relacjach między organami publicznymi a przedsiębiorcami wymaga uregulowania i dlatego popieramy propozycję, aby wprowadzić zasadę, że instytucje publiczne mają maksymalnie 30 dni na regulowanie płatności za towary lub usługi – mówi Rogowiecki. Zdaniem eksperta Pracodawców RP taka regulacja poprawi sytuację przedsiębiorców realizujących zamówienia publiczne, zwłaszcza tych, którzy angażują podwykonawców.

Proponowane rozwiązanie dotyczące wysokości odsetek za nieterminowe płatności (stopa referencyjna + 8%) stanowi de facto utrzymanie stanu obecnego, bowiem dzisiejsza stawka odsetek za zwłokę wynosi ok. 13%. – Warto byłoby rozważyć, czy nowelizacja nie powinna dopuszczać większych obostrzeń za nieterminowe płatności, z jednoczesnym stosowaniem wyższych stóp odsetkowych. Dobrym rozwiązaniem jest także pozostawienie dowolności w ustalaniu wysokości odsetek w transakcjach zawieranych między dwoma przedsiębiorcami – kończy Rogowiecki.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
Najlepsza faktura to:
Wyniki sondażu: sondaż 145 głosów
35%

tradycyjna

51 głosów
49%

elektroniczna bez podpisu

71 głosów
16%

elektroniczna z podpisem

23 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Płacę w terminie – przy długich terminach zapłaty odsetki naliczane już po miesiącu