Przedsiębiorco masz problemy z powodu kryzysu? Zgłoś...
http://sxc.hu/

Przedsiębiorco masz problemy z powodu kryzysu? Zgłoś się do PARP

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Tym razem w trakcie 2-etapowej rekrutacji, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze aż 110 firm, które chcą poprawić swoją sytuację finansowo-ekonomiczną - w tym 3 mikro, 8 małych, 59 średnich oraz 40 dużych przedsiębiorstw.

PARP pomoże w każdym etapie procesu naprawczego

Pakiet usług dla firmy obejmuje kompleksową analizę aktualnej sytuacji rynkowej firmy przez profesjonalnych doradców, przygotowanie dla przedsiębiorstwa indywidualnego Plan Rozwoju, następnie jego wdrożenie oraz monitoring poprawy sytuacji firmy. Działania wskazane w Planie Rozwoju mogą mieć charakter naprawczy lub rozwojowy, mogą stanowić też kombinację jednego i drugiego.

Zgłoszenie firmy do projektu jest możliwe wyłącznie poprzez aplikację on-line, a formularz aplikacyjny jest udostępniony na stronie projektu www.isr.parp.gov.pl tylko w czasie naboru. Każde przedsiębiorstwo musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Kandydujący do programu przedsiębiorca powinien posiadać siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie może spełniać definicji „przedsiębiorcy zagrożonego" oraz powinien wypełnić jeden z poniższych warunków:

- posiada struktury organizacyjne w co najmniej dwóch województwach, a jego pracownicy wykonują pracę w ramach tych struktur w co najmniej dwóch województwach

lub

- nie otrzymał i nie ubiegał się o pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych usług, oferowanych w projekcie ISR.

Na pomoc szczególnie mogą liczyć firmy z najbardziej zagrożonych branż oraz prowadzące działalność w regionach najbardziej zagrożonych bezrobociem

Tym razem większą szansę udziału w projekcie ISR otrzymają właściciele firm, które zgodnie z wynikami raportów Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (MSAP) i PARP, najdotkliwiej odczuwają recesję oraz przedsiębiorstwa posiadające struktury organizacyjne w regionach, w których wg danych GUS opublikowanych w lipcu br. została odnotowana najwyższa stopa bezrobocia, tj. w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podkarpackim lub świętokrzyskim.

Niektóre branże mogą liczyć na preferencyjne punkty rankingowe

Zgodnie z decyzją PARP, preferencyjne punkty na liście rankingowej firm aplikujących do projektu zostaną przyznane przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą określoną w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w sektorach: produkcyjnym (produkcja napojów, komputerów i wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych, sprzętu transportowego), usługowym - roboty budowlane, handlowym - handel detaliczny, handel pojazdami samochodowymi i naprawa pojazdów mechanicznych, a także magazynowanie i działalność wspomagająca transport.

Obecny nabór będzie trwać ponad 8 tygodni , tj. od 3. września 2012 r. do 31 października 2012 r., przy czym formularze aplikacyjne muszą zostać złożone najpóźniej 14. października br. Usługi realizowane są w ramach pomocy de minimis i są bezpłatne. Przedsiębiorca, który przekroczył limit tej pomocy publicznej, może wziąć udział w projekcie wnosząc częściową odpłatność.

Projekt ISR jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Źródło: PKPP Lewiatan

Loading Comments
Gorące tematy
Czy w przypadku złej obsługi ze strony urzędnika skarbówki złożysz na niego skargę?
Wyniki sondażu: sondaż 58 głosów
38%

Tak, skorzystam ze swojego prawa.

22 głosów
59%

Nie, bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku.

34 głosów
3%

Nie wiem jak to zrobić.

2 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
PARP pomaga firmom mającym kłopoty z powodu spowolnienia gospodarczego