Przedsiębiorca pracujący jednocześnie na etacie zapłaci 254 zł ZUS - Prosta strona podatków
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także
Przedsiębiorca pracujący jednocześnie na etacie zapłaci...
KS
http://sxc.hu/

Przedsiębiorca pracujący jednocześnie na etacie zapłaci 254 zł ZUS

Podziel się tym artykułem:   

Jeżeli łączysz własną działalność gospodarczą z pracą na etacie nie musisz płacić składek ZUS na ubezpieczenie społeczne, gdy z pracy uzyskujesz co najmniej minimalne wynagrodzenie. Obowiązkowe pozostanie jednak samodzielne regulowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Praca na etacie stanowi najpowszechniejszą formę zarobkowania w Polsce. Jednakże sytuacja ta zmienia się, ponieważ coraz więcej podatników postanawia spróbować własnych sił w prowadzeniu własnego biznesu. Należy pamiętać, że na przedsiębiorcach ciąży wiele obowiązków formalnych, których wypełnienie jest warunkiem istnienia podmiotu gospodarczego. Przykładem mogą tu być składki na ubezpieczenia społeczne, w odniesieniu do których w razie nieopłacania lub płacenia ich w zaniżonej wysokości, ZUS może wymierzyć pracodawcy dodatkową opłatę w wysokości 100 proc. nieopłaconych składek.

Ubezpieczenie społeczne zapłaci pracodawca

Pomimo, iż wspomniane już składki ZUS są z zasady obligatoryjne, warto wiedzieć, że istnieją sytuacje, w których ich opłacanie nie jest konieczne. Przede wszystkim, w przypadku, gdy pracownik etatowy zdecyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej istotnym jest aby pamiętać, że do tej pory obowiązkowe składki na ZUS opłacał za niego pracodawca. Sam fakt rozpoczęcia własnego biznesu skutkuje koniecznością pokrycia tych składek.

Nie musi to jednakże oznaczać konieczności podwójnego opłacania składek ZUS. Rozpoczęcie działalności gospodarczej przy jednoczesnej pracy na podstawie umowy o pracę powoduje zbieg tytułów do ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że pracownik będący zarazem przedsiębiorcą prowadzącym własną firmę, podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym tylko ze stosunku pracy (tytuł obowiązkowy) wtedy, gdy jego wynagrodzenie nie jest niższe od płacy minimalnej, która w 2012 roku wynosi 1 500 zł.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne – obowiązkowa w każdym przypadku

W odróżnieniu od wspomnianych wyżej składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe), składka na ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowa zarówno z tytułu umowy o pracę, jak również prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku łączenia tych dwóch form uzyskiwania dochodów koniecznym jest, aby niezależnie od siebie oddzielne opłacić każdą z nich. Dla przypomnienia, w bieżącym roku wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 254,55 zł.

Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Iwona Cackowska, księgowa Tax Care
Taxcare.pl

tax_care_-_logo_150

Podziel się tym artykułem: