Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika
Przedsiębiorca może amortyzować samochód...
http://sxc.hu/
Tax Care

Przedsiębiorca może amortyzować samochód współmałżonka

Podziel się tym artykułem:   

Samochód nabyty przez współmałżonka przedsiębiorca będzie mógł amortyzować, jeśli nabycie miało miejsce już po zawarciu związku małżeńskiego. Taki samochód musi być też wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności.

Samochód żony w firmie męża

Co do zasady podatnik może amortyzować te środki transportu, które stanowią jego własność lub współwłasność. Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje, zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym powstaniem wspólności majątkowej małżonków. Oznacza ona wspólny dorobek małżonków, tj. przedmioty, które nabyte zostały przez obie strony w trakcie trwania małżeństwa. Samochód zarejestrowany na małżonka przedsiębiorcy zatem, stanowiący na mocy wspólności majątkowej również i jego współwłasność, może zostać wniesiony do działalności gospodarczej jako środek trwały, który podlegać będzie amortyzacji.

Kontynuacja amortyzacji

Wartością początkową przekazywanego samochodu, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne, jest cena nabycia pojazdu widniejąca na dokumencie sprzedaży wystawionym na imię i nazwisko współmałżonka. Ma to jednak tylko zastosowanie w przypadku, gdy współmałżonek nie prowadzi samodzielnie odrębnej działalności gospodarczej. W sytuacji, kiedy zarówno mąż, jak i żona są przedsiębiorcami, niewykorzystywany już przez przykładowo żonę w jej działalności samochód zostaje przekazany do działalności męża, następuje kontynuacja amortyzacji od wartości, tj. musi być ona dokonywana od wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy, jakich dokonała żona. Kontynuować trzeba również i metodę amortyzacji.

Małżonkowie z podpisaną intercyzą

Warto pamiętać, iż nie wszystkich małżonków wiąże wspólność majątkowa, będąca jednym z wymogów prawa  do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wprowadzonego do działalności samochodu małżonka.  O czym warto pamiętać, jeśli przed ślubem podpisana została intercyza, zakupiony w trakcie trwania małżeństwa samochód stanowi prywatny majątek współmałżonka, a co za tym idzie, aby mógł, musi zostać odkupiony.

Zakup przed ślubem

Podobnie, jak w przypadku zawartej intercyzy, kwestia ma się z samochodami zakupionymi przez współmałżonków przed zawarciem małżeństwa. Z braku istnienia wspólności majątkowej, taki zakupiony przed ślubem samochód pozostanie częścią majątku prywatnego i nie będzie mógł zostać przekazany współmałżonkowi bez konieczności dokupowania go.


Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care
Taxcare.pl 

Podziel się tym artykułem: