Projekt zmian w OFE przyjęty
http://sxc.hu/

Projekt zmian w OFE przyjęty

Zmniejszenie przyrostu długu publicznego o 190 mld zł do 2020 r. - taki ma być najważniejszy efekt przyjętej przez rząd nowelizacji niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Jak zapewnia premier, zaproponowana korekta systemu emerytalnego jest bezpieczna dla interesów obecnych i przyszłych emerytów - środki zgromadzone w OFE pozostaną w nich, zachowana zostanie także integralność II filaru.

Rząd chce, aby od 1 maja 2011 r. do OFE trafiało 2,3 proc. składki emerytalnej ubezpieczonego, a nie jak obecnie 7,3 proc. Pozostałe 5 proc. zostanie umieszczone w ZUS-ie na specjalnym indywidualnym subkoncie. Środki te będą waloryzowane (rocznie lub kwartalnie – dla tych, którzy nabyli uprawnienia w trakcie roku) o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich 5 lat i inflacji. W kolejnych latach wpłata na indywidualne konto w ZUS będzie się zmniejszała do 3,8 proc. w 2017 r., a wpłata do OFE wzrośnie do 3,5 proc. Korekta systemu emerytalnego do roku 2020 powinna zmniejszyć potrzeby pożyczkowe państwa o 190 mld zł.


W nowych regulacjach przewidziano również, że pieniądze odłożone na subkoncie w ZUS-ie będzie można dziedziczyć, na takich samych zasadach, jakie obecnie obowiązują w OFE. Spadkobierca (współmałżonek lub inna osoba uprawniona do dziedziczenia) otrzyma 50 proc. pieniędzy w gotówce po śmierci spadkodawcy, pozostałe 50 proc. zostanie włączone do jego subkonta. Wypłata tych środków będzie możliwa po przejściu spadkobiercy na emeryturę. Założono, że składki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS będą dzielone m.in. w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, ustania wspólnoty majątkowej w trakcie trwania małżeństwa i śmierci ubezpieczonego.


Od 2012 r. ma obowiązywać specjalna ulga podatkowa. Będą mogły z niej skorzystać osoby, które zaczną odkładać dodatkowe pieniądze na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego – IKZE. Tworzenie tych kont ma być dobrowolne i będzie można je zakładać w dowolnym OFE lub w innych instytucjach finansowych. Ulga ta wyniosłaby 4 proc. od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.


W nowelizowanych przepisach przewidziano stopniowe zwiększanie limitu lokat aktywów OFE w akcje – do 2020 r. limit ten osiągnie 62 proc. W kolejnych latach limit ten będzie mógł dojść do 90 proc. W 2011 r. ustalono go na poziomie 42,5 proc. Akwizycja na rynku pierwotnym i wtórnym prowadzona przez PTE będzie całkowicie zakazana. Prowizja pobierana przez OFE pozostanie na poziomie 3,5 proc.


Założono, że co trzy lata będzie dokonywany przegląd funkcjonowania systemu emerytalnego. Po każdym przeglądzie rząd będzie przedstawiał Sejmowi informację wraz z ewentualnymi propozycjami zmian.

 

 CIR

 

Loading Comments
Gorące tematy
Czy podatnicy dojeżdżający do pracy służbowym autem powinni płacić podatek?
Wyniki sondażu: sondaż 414 głosów
63%

Tak

260 głosów
35%

Nie

144 głosów
2%

Nie mam zdania

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także