Procedury dokumentacyjne w podatku od towarów i usług
http://sxc.hu/

Procedury dokumentacyjne w podatku od towarów i usług

Dlatego w działalności gospodarczej ważne jest prawidłowe udokumentowanie poszczególnych transakcji; przestrzeganie pewnych wypracowanych standardów i procedur.

Przepisy prawa nakładają na podatnika ogólne obowiązki dokumentowania transakcji gospodarczych. Sytuacje, gdy obowiązkiem podatnika jest zgromadzenie poszerzonej dokumentacji podatkowej, są w ustawie o VAT ściśle określone. Na przykład, aby daną transakcję potraktować jako wewnątrzwspólnotową dostawę towarów podatnik musi mieć między innymi dokument potwierdzający wywóz towarów do innego kraju UE. Zasadny jest argument a contratio, że skoro ustawodawca tylko w określonych okolicznościach przewidział szczególne obowiązki dokumentacyjne, to tym samym do należytego udokumentowania innych transakcji wystarczy podatnikowi faktura z ewidencją VAT oraz ewentualnie bankowe potwierdzenie zapłaty.

Nic bardziej mylnego. Obserwacja działań organów podatkowych pokazuje, że klasyczne rozumowania prawnicze nie znajdują u nich uznania. W każdym razie nie wtedy, kiedy mogą prowadzić do wniosków korzystnych dla podatnika, jak również zdecydowanie nie wtedy, kiedy mogą obalić z góry przyjętą przez urzędników tezę. Na przykład tezę o uczestnictwie podatnika w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzenie podatku od towarów i usług. Weźmy przykład. Podatnik prowadził działalność w zakresie hurtowego handlu elektroniką. Brał udział w transakcjach krajowych, ale również w transakcjach wewnątrzunijnych. Podczas kontroli podatkowej, na potwierdzenie tego, że transakcje rzeczywiście były przeprowadzone, podatnik przedstawił następujący zestaw dokumentów: faktury i ewidencję VAT, bankowe potwierdzenia przelewów oraz dokumenty przewozowe, w tym również CMR. Jednak mimo to kontrolujący nie dali wiary twierdzeniu, że transakcje były rzeczywiste a nie fikcyjne. Ich podejrzenia wzbudziło przede wszystkim to, że podatnik nie przedstawił szczegółowej dokumentacji fotograficznej kupowanych i sprzedawanych towarów. Na dodatek, nie posiadał dokumentów dotyczących kontrahentów, a w trakcie kontroli krzyżowej u jednego z nich, stwierdzono nieprawidłowości. To wystarczyło. Podatnikowi profilaktycznie zajęto rachunki bankowe stawiając jego przedsiębiorstwo obliczu upadłości. Ostatecznie podatnik wygrał przewlekły spór, ale dopiero w sądzie administracyjnym.

Podatnik niewątpliwie popełnił kilka błędów, a jednym z nich były wadliwe procedury dokumentacyjne. Procedury w zakresie dokumentacji, modnie ostatnio nazywane jako compliance albo due diligence, składają się z dwóch filarów. Po pierwsze, podatnik powinien zebrać wszelkie dostępne dokumenty o kontrahencie, jak np. decyzję o nadaniu NIP, odpis KRS. Po drugie podatnik powinien zebrać wszelkie dokumenty o transakcji, w tym tak niestandardowe jak dokumentacja fotograficzna. Ustawa o VAT zawiera ogromną ilość pułapek, w które łatwo wpaść stosując niewłaściwe procedury albo, co gorsza, nie stosując ich wcale. Znakomitym przykładem są przepisy dotyczące dostawy odpadów. Okazuje się, że branża handlu odpadami to w Polsce prężny biznes. Rzecz jednak w tym, że zarówno dostawca, jak i odbiorca muszę uwodnić, iż przedmiotem transakcji rzeczywiście były odpady, a nie towary użytkowe. Problem natomiast polega na tym, że to organ podatkowy dokonuje oceny dowodów. W świetle prawa ocena ma być swobodna i może skończyć się różnie.

 

Marek Bytof
TAXWAYS Spółka Doradztwa Podatkowego
www.taxways.pl

taxways-logo-150

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 213 głosów
44%

przez telefon

93 głosów
53%

z komputera

113 głosów
1%

w oddziale w banku

2 głosów
2%

na poczcie lub w punktach opłat

5 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także