Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Priorytety ekonomiczne polskiej prezydencji
http://sxc.hu/

Priorytety ekonomiczne polskiej prezydencji

„Reformy strukturalne, szybszy wzrost gospodarczy, zdrowsze finanse publiczne” – to motto będzie towarzyszyć realizacji strategicznych celów półrocznego przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej. Polska prezydencja będzie okresem szczególnej odpowiedzialności Ministerstwa Finansów za kierunek i tempo prac Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w okresie trwającego kryzysu finansów publicznych w niektórych państwach członkowskich Unii. 

Najważniejsze sfery, w jakich polska prezydencja pragnie ukierunkować działalność Rady ECOFIN, to:

 

 • stabilizacja sytuacji w związku z poważnym stanem finansów publicznych w niektórych państwach UE oraz wzmocnienie zarządzania gospodarczego w UE,
 • wspieranie i promocja szybkiego przyjęcia propozycji zmierzających do poprawy regulacji i nadzoru rynków finansowych,
 • sprawne przeprowadzenie rocznej procedury budżetowej zgodnie z nowymi uregulowaniami prawnymi zapisanymi w Traktacie Lizbońskim, które przyznają Parlamentowi Europejskiemu i Radzie równe prawa,
 • kontynuacja prac nad zmianą rozporządzenia finansowego ustanawiającego nowe zasady budżetowe w celu efektywnego wdrażania polityk UE,
 • rozpoczęcie prac nad nowym kształtem systemu dochodów budżetu UE na podstawie propozycji Komisji Europejskiej w celu stworzenia nowoczesnego i sprawiedliwego sposobu finansowania działań UE w nowych wieloletnich ramach finansowych,
 • podjęcie próby zreformowania mechanizmów w UE służących należytej kontroli dochodów i wydatków budżetowych,
 • kontynuacja prac nad propozycją Komisji Europejskiej w dziedzinie podatków bezpośrednich dotyczącej wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania,
 • podjęcie prac nad regulacjami dotyczącymi współpracy administracyjnej w zakresie podatku akcyzowego,
 • kontynuacja prac w obszarze podatku od wartości dodanej, które spowodują uproszczenie regulacji i zmniejszenie obciążeń administracyjnych,
 • wypracowywanie i prezentowanie przez UE możliwie skoordynowanego stanowiska na gospodarczych forach międzynarodowych,
 • wzmocnienie współpracy gospodarczej z krajami partnerskimi objętymi Europejską Polityką Sąsiedztwa, w szczególności z państwami uczestniczącymi w Partnerstwie Wschodnim, państwami należącymi do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz państwami kandydującymi do członkostwa w UE.

 Polska zamierza w czasie prezydencji podjąć wyzwanie zwiększenia potencjału wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej w UE. To bez wątpienia szansa na wielopłaszczyznową promocję naszego kraju, również w wymiarze gospodarczym.

 

Źródło: www.mf.gov.pl

Loading Comments
Zainteresuje cię także