Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2012 rok
http://sxc.hu/

Prezydent podpisał ustawę budżetową na 2012 rok

7 marca Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę budżetową na rok 2012, zgodnie z którą dochody budżetu państwa zostały ustalone w wysokości 293 766 128 tys. zł, wydatki budżetu państwa w wysokości 328 765 688 tys. zł, a deficyt na kwotę nie większą niż 34 999 560 tys. zł.

Kluczowym elementem budżetu na 2012 r. jest dokończenie wieloletniej strategii ochrony polskiej gospodarki przed skutkami światowego kryzysu, zrównoważenia finansów publicznych w średnim okresie i wzmocnienie potencjału wzrostu oraz zatrudnienia w polskiej gospodarce.

Priorytetem ograniczenie deficytu

Budżet na 2012 r. opiera się na działaniach, których celem jest zlikwidowanie nadmiernego deficytu, ograniczenie zadłużenia oraz zmniejszenie, a następnie ustabilizowanie deficytu strukturalnego na poziomie średniookresowego celu budżetowego (1% PKB). Zarówno termin likwidacji nadmiernego deficytu (2012 r.), jak i skala już wdrożonych i planowanych działań stawiają Polskę wśród liderów konsolidacji budżetowej.

Podwyższenie składki rentowej oraz podatek od kopalin mają zwiększyć wpływy budżetu państwa

Ponadto w budżecie zakłada się dodatkowe działania w postaci m.in. przywrócenie wymiaru składki na ubezpieczenie rentowe po stronie pracodawcy, do jej poprzedniego poziomu, poprzez jej podniesienie o 2 punkty procentowe oraz wprowadzenia nowego podatku od wydobycia niektórych kopalin, co przy jednoczesnym wzmocnieniu dyscypliny wydatkowej zapewnia redukcję deficytu sektora finansów publicznych.

Rząd znacznie ograniczy wydatki

Lata 2011-2012 to okres bardzo silnego zacieśnienia po stronie wydatkowej. W tym czasie tempo wzrostu wydatków w Polsce będzie zdecydowanie niższe niż w latach 2008-2010. Potwierdza to m. in. wykonanie wydatków budżetu państwa w 2011 r., które okazało się niższe o ponad 10 mld zł niż przyjęto w ustawie budżetowej. W efekcie przewidywany w 2012 r. udział wydatków w PKB (po odjęciu, neutralnych dla deficytu, wydatków finansowanych z środków UE) osiągnie jeden z najniższych poziomów w historii polskiej gospodarki od początku transformacji. Tak znaczące zacieśnienie fiskalne to głównie efekt podjętych i planowanych przez rząd działań konsolidacyjnych.

 

Źródło: Ministerstwo Finansów

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 5 głosów
40%

przez telefon

2 głosów
40%

z komputera

2 głosów
20%

w oddziale w banku

1 głosów
0%

na poczcie lub w punktach opłat

0 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także