Pracowników czekają duże  zmiany w kwestii podpisywania...
http://sxc.hu/
Kancelaria Prawna Skarbiec

Pracowników czekają duże zmiany w kwestii podpisywania umów o pracę

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Rządowy projekt zmian w Kodeksie pracy ma na celu ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony.

Ograniczenie rodzajów umów o pracę


Projekt przewiduje rezygnację z umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy. W Kodeksie racy zostaną zatem trzy rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony oraz umowa o pracę na czas określony, a także umowa o pracę na okres próbny.
 

Zmiany w umowach na czas na okres próbny


Umowę na okres próbny będzie można podpisać w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia do wykonywania pracy określonego rodzaju. Co do zasady pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na okres próbny tylko raz. Ponowne zawarcie takiej umowy z tym samym pracownikiem ma być możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony do wykonywania innego rodzaju pracy.
 

Zmiana zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony


Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umów o pracę na czas określony przekraczałby 33 miesiące lub liczba takich umów przekroczyłaby trzy, to od następnego dnia po upływie 33-miesięcznego okresu zatrudnienia lub od dnia zawarcia czwartej umowy pracownik będzie traktowany jak zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.


Wskazane wyżej limity ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony nie będą dotyczyły umowy zawartej w celu:

  • zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
  • wykonywania pracy przez okres kadencji,
  • gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy.


Inne propozycje


Projekt nowelizacji przyjmuje następujące okresy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony:

  • 2 tygodnie - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące - w przypadku zatrudnienia u danego pracodawcy przez okres co najmniej 3 lat.


Pracodawcy zyskają możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, niezależnie od jej rodzaju.

Omawiany projekt nowelizacji trafi teraz pod obrady rządu.
 

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Loading Comments
Gorące tematy
Czy umowy o dzieło należy oskładkować składkami ZUS?
Wyniki sondażu: sondaż 480 głosów
34%

Tak

162 głosów
58%

Nie

276 głosów
8%

Zależy od wysokości zarobków

37 głosów
1%

Nie mam zdania

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Pracownik odwołany z urlopu może domagać się od szefa zwrotu kosztów wyjazdu