Gorące tematy
Z jakich środków powinno być finansowane leczenie Polaków?
Wyniki sondażu: sondaż 27 głosów
67%

W całości ze składki zdrowotnej

18 głosów
11%

W całości z prywatnych środków pacjenta

3 głosów
22%

Po połowie ze składki zdrowotnej i z prywatnych środków pacjenta

6 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Pracownicy z wysokimi kwalifikacjami łatwiej znajdą...
http://sxc.hu/

Pracownicy z wysokimi kwalifikacjami łatwiej znajdą pracę w UE

Z powodu przewidywanego zmniejszenia się liczby ludności w wieku produkcyjnym a także wzrostu zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników w Unii Europejskiej, Komisja Europejska będzie upraszczać przepisy dotyczące mobilności specjalistów. Proponowane rozwiązania powinny usprawnić funkcjonowanie rynków pracy państw członkowskich.

W ciągu 10 lat będzie potrzebnych około 16 mln wysoko wykwalifikowanych pracowników

Jak wynika z badań Europejskiej Agencji na Rzecz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego w Unii Europejskiej, w latach 2010-2020 o ponad 16 mln osób wzrośnie zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych, przy jednoczesnym spadku (o 12 mln) zapotrzebowania pracowników o niskich kwalifikacjach - twierdzi ekspert Pracodawców RP, Urszula Milewska-Marzyńska. - Kraje, które szczególnie będą dotknięte deficytem pracowników z wysokimi kwalifikacjami, to Włochy, Grecja, Cypr, Irlandia, Hiszpania. To głównie te państwa będą czekały na wykwalifikowanych pracowników z innych krajów – dodaje ekspert.

Konieczne ułatwienie mobilności specjalistów

Komisja Europejska już teraz próbuje przygotować się do tej sytuacji, upraszczając przepisy dotyczące mobilności specjalistów. Jest to tym ważniejsze, że to właśnie specjaliści mogą stanowić podstawowe źródło wzrostu gospodarczego w UE, stąd niezbędne jest stworzenie unijnych standardów, mających na celu w sposób szybki i wiarygodny uznawanie kwalifikacji zawodowych. - Jednym z pomysłów jest wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej – mówi ekspert. Legitymacje będą wydawane w formie elektronicznego świadectwa, które umożliwi wysoko wykwalifikowanym pracownikom świadczenie usług lub zakładanie siedziby w innym państwie członkowskim. – Inne rozwiązanie dotyczy pracowników służby zdrowia i jest związane z wprowadzeniem tzw. mechanizmu ostrzegania. Wskazane organy państwa członkowskiego będą zobowiązane do zgłoszenia organom wszystkich pozostałych państw członkowskich pracowników służby zdrowia, którym organ publiczny lub sąd zakazał wykonywania zawodu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ dochodziło do sytuacji, w których lekarze po otrzymaniu zakazu wykonywania zawodu w kraju ojczystym przeprowadzali się do innego kraju, by podjąć pracę, a inne państwa członkowskie nie były o tym informowane – mówi Urszula Milewska-Marzyńska.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Zainteresuje cię także