Pracodawcy RP żądają zmian w ustawie o podatku akcyzowym
http://sxc.hu/

Pracodawcy RP żądają zmian w ustawie o podatku akcyzowym

W siedzibie Pracodawców RP odbyło się posiedzenie Platformy Energetycznej, podczas którego omówiono następstwa wprowadzenia akcyzy na węgiel i koks. W spotkaniu wzięli udział prezesi i przedstawiciele największych firm sektora paliwowo-energetycznego w Polsce, a także Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Maciej Kaliski.

1 stycznia 2012 roku wejdą w życie przepisy opodatkowujące węgiel i koks akcyzą. Polskie regulacje prawne ustalają tylko ogólne zasady opodatkowania, brak jest natomiast szczegółowych - określających sposób poboru i uwzględniających specyfikę produkcji oraz obrotu tymi wyrobami. Krajowa ustawa nie wykorzystuje w pełni możliwości, jakie daje unijna dyrektywa energetyczna dotycząca podatku akcyzowego, ponieważ nie określa m.in. tego, że obciążenie podatkiem ma nastąpić z chwilą dostawy do finalnego odbiorcy (aktualne uregulowanie powoduje opodatkowanie całego wydobycia węgla i produkcji koksu). Poza tym dyrektywa określa szeroki katalog zwolnień i wyłączeń, których brak w aktualnie obowiązującej polskiej ustawie.

W związku z tym uczestnicy spotkania uznali za niezbędne wprowadzenie zmian w ustawie o podatku akcyzowym. - Powinny one zapewnić z jednej strony efektywne wdrożenie prostych i przejrzystych regulacji dla przedsiębiorców, a z drugiej objęcie podatkiem akcyzowym wyłącznie tej części węgla i koksu, której nie obejmą zwolnienia i wyłączenia wskazane do zastosowania przez dyrektywę - mówi Prezydent Pracodawców RP, Andrzej Malinowski.

W ocenie uczestników spotkania zmiany w ustawie o podatku akcyzowym nie powinny doprowadzić do wzrostu kosztów indywidualnych odbiorców i podmiotów użyteczności publicznej. - Dlatego Pracodawcy RP rekomendują wprowadzenie regulacji, które stworzą efektywny system poboru akcyzy bez zbędnej uciążliwości dla przedsiębiorców. Powinien zostać także wprowadzony jak najszerszy katalog zwolnień, zapewniający jednocześnie prowadzenie skutecznej kontroli oraz zachowanie przejrzystości systemu opodatkowania i utrzymanie konkurencyjności polskiej gospodarki – uważa Prezydent Andrzej Malinowski. Organizacja oczekuje, że takie zmiany zostaną jak najszybciej przyjęte i wprowadzone w życie, tak aby od nowego roku nie nastąpiło istotne pogorszenie konkurencyjności naszej gospodarki.

Pracodawcy RP o sprawie opodatkowania akcyzą węgla i koksu będą rozmawiać jeszcze m.in. z przedstawicielami przemysłu energochłonnego. Konsekwencje niewdrożenia zmian do ustawy będą bowiem odczuwalne nie tylko w branży paliwowo-energetycznej, ale w całej gospodarce.

Platforma Energetyczna to działająca w ramach Pracodawców RP korporacja zrzeszająca największych producentów energii i dostawców surowców energetycznych w Polsce. Korporacja jest rzecznikiem interesów tych firm w kontaktach z administracją publiczną oraz rządową. Spotkania członków Platformy Energetycznej odbywają się raz na kwartał.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 5 głosów
40%

przez telefon

2 głosów
40%

z komputera

2 głosów
20%

w oddziale w banku

1 głosów
0%

na poczcie lub w punktach opłat

0 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także