Gorące tematy
Jaka jest najkorzystniejsza forma opodatkowania?
Wyniki sondażu: sondaż 2 głosów
50%

skala podatkowa

1 głosów
0%

podatek liniowy

0 głosów
50%

ryczałt

1 głosów
0%

karta podatkowa

0 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Pracodawcy mają za dużo obowiązków informacyjnych?
http://sxc.hu/
Pracodawcy RP

Pracodawcy mają za dużo obowiązków informacyjnych?

Na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu posłowie zajmą się projektem znoszącym obowiązki informacyjne pracodawców względem Państwowej Inspekcji Pracy oraz inspekcji sanitarnej. 

Dzięki zmianom łatwiej założymy firmę

- W pełni popieramy przygotowane rozwiązania, ponieważ ułatwią one zakładanie firm – mówi ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska. – Są one także odzwierciedleniem idei deregulacji i naszym zdaniem przyczynią się do rozwoju przedsiębiorstw, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego –dodaje Żukowska.

Dziś pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i przedmiocie prowadzonej działalności. Za niedopełnienie tego wymogu grozi kara grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Na mocy projektowanej nowelizacji inspekcje będą korzystały z danych gromadzonych przez GUS i ZUS. – Popieramy takie rozwiązanie, ponieważ wymagane informacje byłyby przekazywane przez instytucje wyspecjalizowane w gromadzeniu danych, co oznacza, że będą one profesjonalnie ewidencjonowane bez zbędnego obciążania przedsiębiorców – mówi ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska.

Przedsiębiorca szybciej otrzyma NIP

Ponadto projekt zakłada, że potwierdzenie nadania numeru NIP będzie wydawane nie później niż w terminie 3 dni. – Skrócenie tego okresu z 14 do 3 dni umożliwi szybsze rozpoczęcie działalności gospodarczej. Naszym zdaniem inicjatywa ograniczająca ilość czasu poświęcanego na czynności niezwiązane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej w pełni zasługuje na poparcie – podkreśla Wioletta Żukowska. W jej opinii likwidacja zbędnych ograniczeń administracyjnych jest najlepszym i często bezkosztowym sposobem na zapewnienie wzrostu gospodarczego. Należy zatem dążyć do stworzenia odpowiedniego otoczenia prawnego, ułatwiającego prowadzenie działalności gospodarczej. – Oczywiste jest, że niesprzyjające przepisy zniechęcają pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, co wpływa na rozwój, konkurencyjność i pozycję rynkową firm – przypomina Żukowska. Ponadto często to bariery prawne, a nie warunki ekonomiczne powodują, iż wiele tzw. start-upów ma trudności z utrzymaniem się na rynku przez pierwsze lata istnienia.

2 dni szybciej zarejestrujemy firmę

Jak wynika z uzasadnienia, dzięki zaproponowanemu ograniczeniu obowiązków czysto administracyjnych i ewidencyjnych czas rejestracji działalności gospodarczej zostanie skrócony o dwa dni. – Mamy nadzieję, że posłowie poprą przygotowane zmiany i szybko wejdą one w życie. Należy także przeprowadzić deregulację Kodeksu pracy i dokonać szczegółowej analizy jego przepisów po to, by wyeliminować te, które hamują powstawanie nowych miejsc pracy – kończy ekspert Pracodawców RP.
 

 

Loading Comments