Pracodawcy chcą zmian w ustawie antykryzysowej
http://sxc.hu/

Pracodawcy chcą zmian w ustawie antykryzysowej

Członkowie Pracodawców RP postulują m. in. o wydłużeniu okresu zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony do 36 miesięcy. Ma to na celu uniknięcia sytuacji zwalniania wyszkolonych pracowników, których pracodawca ze względu na sytuację ekonomiczną nie może zatrudnić na stałe.

Istotne z punktu widzenia środowiska pracodawców oraz pracowników jest także wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej indywidualnego rozkładu czasu pracy, który przewiduje różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy oraz umożliwia godzenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi.

Inne proponowane zmiany dotyczą także m. in. doprecyzowanie pojęcia doby pracowniczej i dnia wolnego od pracy, wprowadzenie prawa do rozliczania godzin nadliczbowych oraz dni wolnych przez pracodawcę także w następnym okresie rozliczeniowym, wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy w drodze układu zbiorowego pracy, wprowadzenie 12 – miesięcznych okresów rozliczeniowych, bez obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

Zdaniem pracodawców należy także umożliwić stosowanie rozwiązań podobnych do tych w Europie Zachodniej - nowoczesnych systemów organizacji pracy: dzielenie miejsc pracy (job-sharing), elastyczny czas pracy (flextime), skomprymowane tygodnie pracy (compressed working week), zredukowane godziny (reduced hours working). W ocenie Pracodawców RP, do takich rozwiązań można byłoby dojść poprzez szerszą możliwość modyfikacji czasu pracy przy odejściu od rozwiązań kodeksowych w układach zbiorowych pracy.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, zmiany te są niezależne od sytuacji ekonomicznej kraju i powinny na stałe wejść do Kodeksu Pracy.

- Zaproponowane zmiany przepisów są niezbędne i wymagają jak najszybszego wprowadzenia w życie - ocenia dr Monika Gładoch, Doradca Prezydenta Pracodawców RP.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
sondaż 5 głosów
40%

przez telefon

2 głosów
40%

z komputera

2 głosów
20%

w oddziale w banku

1 głosów
0%

na poczcie lub w punktach opłat

0 głosów

GŁOSUJ

Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także