Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika
Zainteresuje cię także

Formularze PIT

Pracodawcy chcą zmian w ustawie antykryzysowej
http://sxc.hu/

Pracodawcy chcą zmian w ustawie antykryzysowej

31 sierpnia 2011 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się spotkanie z Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolantą Fedak. W trakcie dyskusji członkowie Pracodawców RP zaprezentowali propozycje zmian przepisów w tzw. ustawie antykryzysowej.

Członkowie Pracodawców RP postulują m. in. o wydłużeniu okresu zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony do 36 miesięcy. Ma to na celu uniknięcia sytuacji zwalniania wyszkolonych pracowników, których pracodawca ze względu na sytuację ekonomiczną nie może zatrudnić na stałe.

Istotne z punktu widzenia środowiska pracodawców oraz pracowników jest także wprowadzenie do Kodeksu pracy regulacji dotyczącej indywidualnego rozkładu czasu pracy, który przewiduje różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy oraz umożliwia godzenie pracy z obowiązkami rodzicielskimi.

Inne proponowane zmiany dotyczą także m. in. doprecyzowanie pojęcia doby pracowniczej i dnia wolnego od pracy, wprowadzenie prawa do rozliczania godzin nadliczbowych oraz dni wolnych przez pracodawcę także w następnym okresie rozliczeniowym, wprowadzenie indywidualnych kont czasu pracy w drodze układu zbiorowego pracy, wprowadzenie 12 – miesięcznych okresów rozliczeniowych, bez obowiązku tworzenia harmonogramów czasu pracy z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

Zdaniem pracodawców należy także umożliwić stosowanie rozwiązań podobnych do tych w Europie Zachodniej - nowoczesnych systemów organizacji pracy: dzielenie miejsc pracy (job-sharing), elastyczny czas pracy (flextime), skomprymowane tygodnie pracy (compressed working week), zredukowane godziny (reduced hours working). W ocenie Pracodawców RP, do takich rozwiązań można byłoby dojść poprzez szerszą możliwość modyfikacji czasu pracy przy odejściu od rozwiązań kodeksowych w układach zbiorowych pracy.

Jak podkreślali uczestnicy spotkania, zmiany te są niezależne od sytuacji ekonomicznej kraju i powinny na stałe wejść do Kodeksu Pracy.

- Zaproponowane zmiany przepisów są niezbędne i wymagają jak najszybszego wprowadzenia w życie - ocenia dr Monika Gładoch, Doradca Prezydenta Pracodawców RP.

 

Źródło: Pracodawcy RP

Loading Comments