Gorące tematy
W jaki sposób rozliczasz się z fiskusem?
Wyniki sondażu: sondaż 276 głosów
72%

używam programu do PITów

198 głosów
22%

samodzielnie

62 głosów
2%

z pomocą rodziny lub znajomych

6 głosów
4%

zlecam to księgowemu lub doradcy podatkowemu

10 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Pozytywna ocena ZUS - u
http://sxc.hu/

Pozytywna ocena ZUS - u

19 proc. ankietowanych oceniło jakość obsługi klienta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na ocenę bardzo dobrą. Ponad 40 proc. z nich stwierdziło, że zostało niewiele gorzej obsłużonych i wystawiło Zakładowi ocenę dobrą. Takie dane wynikają z badań przeprowadzonych przez pracownię Millward Brown SMG/KRC.

Pod względem zadowolenia klientów z jakości obsługi, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych dorównują jedynie urzędy samorządowe. Z badania wynika, że ZUS otrzymał stosunkowo niewiele ocen negatywnych.

 

Istotną informacją jest fakt poprawy opinii odnośnie funkcjonowania Zakładu, przez płatników składek – przedsiębiorców. Grupą najbardziej zadowoloną z jakości obsługi są świadczeniobiorcy: emeryci i renciści. Z kolei najmniej korzystną opinię na temat pracy ZUS mają ubezpieczeni. 

 

Drugie badanie potwierdziło zatem prawidłowość, według której mniejszy kontakt z Zakładem, skutkuje większym zadowoleniem ze świadczonych przez niego usług, i odwrotnie – zwiększenie kontaktu zmniejsza zadowolenie klientów z funkcjonowania Zakładu.

 

Ubezpieczeni, a więc osoby pracujące, nie pobierające świadczeń w ZUS, nie odprowadzające same za siebie składek, słowem - nie bywające w Zakładzie bardzo często czerpią wiedzę o nim z przekazów medialnych, a te, niestety operują krzywdzącymi stereotypami. Chcemy to zmienić - już w przyszłym roku ruszamy z Nowym Portalem Informacyjnym, w ramach którego ubezpieczeni będą mogli w dowolnym momencie sprawdzić stan swojego konta emerytalnego w ZUS, łatwo policzyć hipotetyczną emeryturę. Myślę, że to przekona naszych klientów, że ZUS to przyjazny i nowoczesny urząd  - komentuje Jacek Dziekan, p.o. rzecznika prasowego ZUS.


Źródło: Rzecznik Prasowy ZUS

Loading Comments