Pożyczka udzielona przez małżonka na potrzeby...
http://sxc.hu/
Tax Care

Pożyczka udzielona przez małżonka na potrzeby prowadzonej spółki może być bez PCC

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki, uzależnione od stopnia pokrewieństwa łączącego pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą.

Przez umowę pożyczki pieniężnej dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy.

2% pożyczonej kwoty trafia na koto fiskusa

Umowa pożyczki pieniężnej podlega z zasady opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% pożyczonej kwoty. Warto podkreślić, iż obowiązek podatkowy powstaje w tym przypadku z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, to znaczy albo z chwilą przekazania, ewentualnie postawienia do dyspozycji pożyczkobiorcy ustalonej kwoty lub też w momencie podpisania stosownej umowy pomiędzy stronami. Należy ponadto pamiętać,
że zobowiązanie podatkowe obciąża pożyczkobiorcę, który w terminie 14 dni zobowiązany jest uiścić należną kwotę podatku.

Najbliższa rodzina nie płaci

Od powyższej zasady,  został przewidziany wyjątek związany ze stopniem pokrewieństwa, łączącym pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą, a także z wysokością udzielonej pożyczki.

Zgodnie bowiem z art. 9 pkt. 10 lit. b)  ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, pożyczki, których wartość nie przekracza kwoty 9 637 zł, udzielone w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej pomiędzy osobami należącymi do I grupy podatkowej, określonymi w art. 4a ust. 1 ustawyo podatku od spadków i darowizn, nie zawsze skutkują powstaniem obowiązku podatkowego na gruncie PCC.  

Umowa pożyczki pieniężnej do kwoty 9 637 zł nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego, jeżeli stroną umowy jest małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, a także ojczym lub macocha. 

• złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności,Aby móc skorzystać z powyższej  preferencji podatnik będący pożyczkobiorcą musi  ponadto spełnić poniższe warunki:

• udokumentować otrzymanie pieniędzy na rachunek bankowy, albo na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo - kredytową lub przekazem pocztowym.

Dopiero po spełnieniu wszystkich powyższych warunków pożyczkobiorca może skorzystać ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawartej umowy pożyczki pieniężnej. Stanowisko to zostało potwierdzone w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 5 lipca 2012, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (sygn. IPTPB2/436-54/12-2/KK).

 

Elżbieta Węcławik, Tax Care
Adam Bujalski, księgowy Tax Care
Taxcare.pl

Loading Comments
Gorące tematy
Czy elastyczny czas pracy pomoże w skutecznej walce z bezrobociem?
Wyniki sondażu: sondaż 81 głosów
20%

Tak

16 głosów
74%

Nie

60 głosów
6%

Pozostanie bez wpływu na wskaźnik bezrobocia

5 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
20-proc. podatek przy zgłoszeniu pożyczki po fakcie