Pożyczaj z głową, czyli zdobywanie dofinansowania krok...
http://sxc.hu/
Inicjatywa Mikro

Pożyczaj z głową, czyli zdobywanie dofinansowania krok po kroku

Darmowy program do rozliczania PIT

Windows, MacOS, Linux, iOS oraz Android

Rozlicz PIT online

lub pobierz za darmo

Celem powyższego przedsięwzięcia jest edukowanie polskich przedsiębiorców w tematyce zdobywania dofinansowania dla swoich firm. Takie działania mają służyć przede wszystkim zwiększeniu standardów obsługi klienta na rynku finansowym w Polsce, które niestety kuleją w wielu instytucjach.
 karambolkarambolkarambol

Podatnik.info: Kieruje Pan organizacją, która jest jednym z największych funduszy pożyczkowych w Polsce. Pomagacie rozwijać się firmom, które z jakichś względów nie mieszczą się w schematach bankowych. Teraz rozpoczynacie Państwo akcję „Pożyczaj z głową“. Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie? Czy chce Pan odradzać branie pożyczek swoim klientom?
  karambol

Piotr Zimoląg, Prezes Zarządu funduszu Inicjatywa Mikro: Komentarzem powinienem opatrzyć właściwie każdą tezę Państwa pytania. Bo pożyczanie z głową należy zacząć od samych instytucji pożyczających. W pierwszej kolejności pożyczanie z głową powinno dotyczyć banków i funduszy pożyczkowych, a nie wyłącznie klientów.
 

Kontekst instytucji pożyczających jest istotny, zwłaszcza biorąc pod uwagę kolejne kary nakładane na sektor bankowy (w chwili obecnej ponad 50 mln PLN) w zakresie nadużyć w sprzedaży produktów inwestycyjno-oszczędnościowych, tzw. polisolokat. Widać wyraźnie, że konieczność realizacji szybkich zysków przeważała nad roztropnością zarządzania w długim okresie czasu instytucją finansową – bankiem. Jest to analogiczna sytuacja, jak z klientami w sytuacji, kiedy namawia się ich do spełniania marzeń – muszą to zrobić natychmiast. Oznacza to, że kalkulowanie kosztów kredytu odbywa się przed telewizorem, a nie jak powinno, czyli po szczegółowym przeanalizowaniu tabeli opłat i prowizji, zapisów umów oraz regulaminów, które dostępne są jedynie na wyraźne życzenie klienta. Takie są właśnie przyczyny akcji pożyczaj z głową, aktualnie prowadzonej na wielu kontynentach.
 

Inicjatywa Mikro dokonuje przewartościowania. Przyjęliśmy standard – Smart Campaign (odpowiedzialne pożyczanie, kierujące się zasadami transparentności), podnosząc i tak już dziś wysokie standardy o kilka pułapów wyżej. Edukujemy klienta, w trakcie kiedy chce zaciągnąć pożyczkę. Tłumaczymy dlaczego i ile płaci, jakie ma możliwości, a jakie zagrożenia. Dzięki temu tylko 3,3 % naszych klientów ma problemy z regularną i terminową spłatą pożyczek, co stanowi najlepszy wynik na rynku.
 

Co do wielkości naszego funduszu, to w 2013 roku zostaliśmy wyróżnieni 116 miejscem w rankingu najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w Polsce. W tym roku powinniśmy zostać sklasyfikowani na wyższym miejscu, co stanowi jeden z dowodów, że pożyczamy z głową.
 

Podatnik.info: To dobrze świadczy o Inicjatywie Mikro, że chce edukować swoich klientów, ale proszę wybaczyć, jaka jest korzyść z tego dla Pana firmy? Czy to nie jest przypadkiem tak, że dobrze wyedukowani klienci przestaną zaciągać duże zobowiązania, albo wręcz zrezygnują z zaciągania pożyczki?
 

PZ: Misją naszej firmy jest budowanie takiej historii mikroprzedsiębiorcy, aby po kilku zaciągniętych pożyczkach, było dla niego dostępne finansowanie bankowe, które powinno być tańsze. Niestety często nie jest, ponieważ automatycznie określa profil klienta, wielokrotnie bez zrozumienia sytuacji mikroprzedsiębiorcy. Próba eliminacji wysokich kosztów udzielenia pożyczki stworzyła standardowe procedury, jednocześnie eliminując wyjątki. Obniżone zostały koszty, zatem powinno być taniej, ale czy jest w rzeczywistości? Pozostawiam czytelnikom do sprawdzenia, jak zmieniają się koszty finansowania w Polsce dla przedsiębiorcy.
  karambol

Podatnik.info: Czyli jeśli ktoś potrzebuje np. 50.000 zł, to Inicjatywa Mikro będzie przekonywała go, aby pożyczył mniej?
 

PZ: Albo mniej, albo więcej. Zawsze tyle, żeby biznes miał siłę do przetrwania i rozwoju, ale zawsze rozsądnie mało, aby mógł spłacić bez problemów zaciągnięte zobowiązania. W Polsce odsetek pożyczających przedsiębiorców wynosi zaledwie 30%. Co więc z resztą?
 

Strach, nieumiejętność kalkulacji kosztów, brak znajomości zasad rozliczania kosztu pieniądza w czasie, - to główne powody, dla których firmy rezygnują z pożyczania. Ta ogromna przestrzeń powinna być zagospodarowana przez duże instytucje finansowe, a nie jest. Dlaczego?
 

Podatnik.info: No właśnie, dlaczego?
 

PZ: Niestety taniej i łatwiej pożycza się tym, co chcą lub ewentualnie muszą, niż osobom, które skrupulatnie liczą i nie chcą przepłacać. W takiej sytuacji koszt po stronie instytucji finansowej jest znacznie wyższy. Zatem decydują się one w pierwszej kolejności pożyczać środki osobom, które tego chcą. Natomiast poza nielicznymi wyjątkami, brak wśród instytucji finansowych długofalowej myśli o tych osobach, które należy przekonać, a następnie w dłuższej perspektywie uczynić swoimi klientami.
 „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” 

Tak powstaje przestrzeń do działań, teraz i w przyszłości dla Inicjatywy Mikro. Spotykamy się z ponad 1000 przedsiębiorców miesięcznie. Rozmawiamy z nimi, wskazujemy co mają zrobić, aby uzyskać dofinansowanie, a przecież nie wszyscy zostają naszymi klientami. Chodzi o to, żeby dobrze doradzić, a nie tylko poinformować albo sprzedać pożyczkę.
 

Podatnik.info: Takie praktyki powinny być standardem we wszystkich bankach w Polsce. Czy jest to w ogóle możliwe?
 

PZ: Uważam, że tak, ponieważ zmusi je do tego rynek. Po pierwsze będą pod presją zysku. Po drugie staną przed koniecznością oferowania nowych rozwiązań obecnym klientom. Po trzecie będą musiały zdobyć nowych potencjalnych odbiorców. Dzięki temu zaczną trochę inaczej postrzegać potrzeby przynajmniej tych osób, które dziś mają niską skłonność do pożyczania.
 

Bo jak wytłumaczyć brak zainteresowania sektora bankowego dla programów unijnych z kredytami i pożyczkami, w których koszt rozpoczyna się od 1% RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania), do 9% RRSO. Przecież po te instrumenty powinna ustawić się kolejka ze strony banków. Tymczasem kolejka chętnych istnieje, tylko że ze strony funduszy pożyczkowych, a te zamiast pożyczać wykluczonym z bankowego schematu, konkurują z bankami!
 „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” 

Istnieje kilka chwalebnych wyjątków. Takich jak fundacja Kronenberaga przy City Banku, Akademia Przedsiębiorcy BZWBK oraz ogólnopolski konkurs skierowany do firm rodzinnych Alior Banku. Proszę jednak zapytać o te instytucje Panią, u której kupują Państwo codziennie bułki. Dlatego Inicjatywa Mikro przyjmuje za kluczowe edukację w chwili spotkania z każdą osobą, a nie z tylko potencjalnym klientem. Jeśli ma on czas, to służymy radą i wsparciem, co stanowi nasze zobowiązanie wobec każdej osoby.
 „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” 

Podatnik.info: Jak więc wygląda w praktyce akcja „Pożyczaj z głową”? Czy wprowadzili Państwo jakiś kodeks, procedury?


PZ:
Standard został już wprowadzany systematycznie zmieniamy praktyki dotyczące standardów obsługi klientów, uczymy naszych doradców postępowania zgodnie z zasadami Reguł Ochrony Praw Klienta.
 

Już w przyszłym roku w naszych oddziałach będziemy prowadzić kampanie informacyjną, w której za pomocą przykuwających uwagę obrazów będziemy ostrzegać przed nadmiernym zadłużaniem i brakiem kontroli kosztów długu oraz konsekwencjami nieterminowego spłacania zobowiązań. Ponadto zaprezentujemy zalety stosowania dobrych praktyk płatniczych przez naszych klientów. Projekt jest w trakcie realizacji, a certyfikacja odbędzie się w lipcu lub sierpniu 2015 roku.
 

Podatnik.info: Jakby miał Pan w kilku najważniejszych aspektach doradzić polskim przedsiębiorcom, to co powinni zrobić, aby „pożyczać z głową”?
 

PZ: Po pierwsze, należy zastanowić się nad sytuacją finansową swojej firmy. Przede wszystkim jakie ma ona zobowiązania i jakie są miesięczne koszty jej funkcjonowania. Czy celem pożyczki jest jej rozwój, czy pokrycie długów. Inicjatywa Mikro udziela także dofinansowania na pokrycie zaległości przedsiębiorstwa, ale wymaga to innego podejścia klienta, ponieważ nie może on tego faktu przed nami ukrywać.
 

Po drugie, należy sprawdzić, czy instytucja w której chcemy zaciągnąć pożyczkę, jest wiarygodna finansowo. Można np. sprawdzić, czy nie figuruje na liście ostrzeżeń KNF
 

Po trzecie, trzeba uważnie przeczytać umowę wcześniej, a nie dopiero w momencie jej podpisywania, kiedy mamy mało czasu i jesteśmy pod presją. Często bywa tak, że zapisy w umowie różnią się od tych negocjowanych w trakcie wcześniejszych ustaleń.
 

Po czwarte, należy sprawdzić jakie jest oprocentowanie pożyczki czy kredytu, porównać je z innymi dostępnymi na rynku. Często oprocentowanie, które reklamowane jest jako 0 %, ukryte jest w innych pozycjach. Nie ma pożyczek za darmo. Są jedynie mniej lub bardziej korzystne.
 „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” 

Generalnie uczymy klientów jak czytać umowy. Jeśli oni czegoś nie rozumieją, to wyjaśniamy im to. Stanowi to kolejny aspekt, który wyróżnia nas na rynku, a więc rozmowa z klientem i tłumaczenie mu zasad pożyczania pieniędzy.
 

Podatnik.info: Rozmawiacie, ufacie i finansujecie, tak jak w waszym sloganie?
 

PZ: Staramy się zawsze zrozumieć klienta. Zdecydowana większość z nich nie może otrzymać finansowania według standardów i schematów bankowych. Ich działalność nie jest oczywista dla systemów ryzyka, mają zatory płatnicze lub skala ich biznesów nie odpowiada oczekiwaniom banków. Dla nas spotykanie się z takimi klientami to codzienność.
 

W starych książkach dotyczących ryzyka kredytowania mówi się, że jednym z kluczowych kryteriów jest charakter klienta; to są wszystkie te elementy, które czynią go zdolnym do pokonania przeciwności – niezłomność i uczciwość w realizacji założonych celów – tego szukamy – i najczęściej znajdujemy.
 

Podatnik.info: Z tego co Pan mówi wypada mieć nadzieję, że w przyszłości więcej banków i instytucji zdecyduje się prowadzić odpowiedzialne pożyczanie.
 

PZ: Bank powinien być nastawiony na realizację długoterminowych strategii. Dziś świat notowań oraz kwartalnych rozliczeń często determinuje jak i co sprzedaje bank, fundusz inwestycyjny czy towarzystwo ubezpieczeniowe. Życzę wszystkim zarządzającym niezłomności w pielęgnowaniu ideałów długoterminowych i głębokich relacji z klientami, których znamy i których sukces finansowy dopiero buduje prestiż finansowy naszych instytucji. Tak funkcjonuje i działa Inicjatywa Mikro, nie możemy zatem pozwolić sobie na nieodpowiedzialne pożyczanie. Potwierdza to nasze motto:
 „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” „karambol” 

Pożyczaj z głową, Pożyczaj odpowiedzialnie! To się powinno obustronnie uzupełniać!
 

 

Loading Comments
Gorące tematy
W jaki sposób najczęściej wykonujecie Państwo przelewy?
Wyniki sondażu: sondaż 264 głosów
40%

przez telefon

105 głosów
56%

z komputera

149 głosów
1%

w oddziale w banku

3 głosów
3%

na poczcie lub w punktach opłat

7 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Formularze PIT do druku

Zainteresuje cię także
Niepełnosprawny z własnym pomysłem na biznes może liczyć na dofinansowanie