Gorące tematy
Co spowoduje obniżenie wysokich kosztów funkcjonowania administracji publicznej?
Wyniki sondażu: sondaż 236 głosów
34%

Zmniejszenie liczby urzędników

80 głosów
1%

Zatrudnianie części urzędników na umowach cywilnoprawnych

2 głosów
6%

Rozwój e-administracji

14 głosów
59%

Uproszczenie przepisów prawnych

140 głosów
Kalendarz podatnika

Formularze PIT

Pozostanie NIP dla niektórych osób fizycznych?
http://sxc.hu/

Pozostanie NIP dla niektórych osób fizycznych?

Poprawki zatwierdzone przez Senat do nowych przepisów znoszących obowiązek posiadania numeru NIP dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej stawiają pod znakiem zapytania zniesienie NIP-u.

Projekt ustawy w pierwotnym brzmieniu zakładał, że osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej nie będą musiały mieć NIP-u. W kontaktach z administracją wystarczyłby jedynie PESEL. Dopiero w momencie założenia działalności byłby im ujawniany ich numer NIP generowany wcześniej w rejestrach i odtąd musieliby oni się nim posługiwać. - W naszej opinii to dobra zmiana, która włącza się w nurt regulacji likwidujących nadmierne obciążenia formalne obywateli oraz przedsiębiorców – mówi Emilia Podębska, ekspert Pracodawców RP.

Senat na ostatnim głosowaniu, 29 lipca, przegłosował jednak poprawkę, która zmienia ustawę. Powoduje ona, że część osób fizycznych nadal będzie potrzebowała numeru NIP. Są to między innymi osoby, które będą chciały zatrudnić pomoc domową, nianię czy opiekunkę do osoby starszej. Choć takie osoby nie będą przedsiębiorcami, to będą jednak płatnikami ZUS swoich pracowników. Z tego właśnie powodu, zdaniem Senatu, powinny nadal posługiwać się NIP-em.

NIP-em będą musieli się posługiwać również cudzoziemcy, jeśli będą otrzymywać wynagrodzenie z zagranicy, a podatki płacić w Polsce. Związane jest to z rejestrowaniem się do ubezpieczenia społecznego. Duchowni również będą potrzebować NIP jako płatnicy składek.

Teraz poprawki Senatu będzie głosował Sejm. Jeśli je przegłosuje, zostaną one przyjęte.

 

Podatnik.info

Loading Comments